Jest to jedyna tak sprofilowana konferencja – dla menedżerów sektora publicznego
odpowiedzialnych za efektywność pracy urzędu, obszar wielokanałowej obsługi klienta i świadczone usługi elektroniczne.

Klient w Urzędzie to konferencja poświęcona drodze do nowoczesnej i sprawnej obsługi interesantów w urzędzie. To antycypacja trendu modernizacji urzędów i czynienia ich bardziej przyjaznymi dla ludzi, a jednocześnie osiągania efektywności poprzez wykorzystanie różnych zdalnych i bezpośrednich kanałów dostępu, w tym także wdrażania w warunkach instytucji publicznych sprawdzonych rozwiązań Contact i Call Center oraz systemów CRM.
To już trzecia edycja tej konferencji –wcześniej znana pod marką Petent 2.0, której dwie poprzednie edycje dowiodły, że, tematyka tego spotkania jest ważna i na czasie, bo to obszar szybkiego rozwoju w jednostkach administracji publicznej, oraz że w Polsce mamy duże i dynamiczne środowisko osób odpowiedzialnych za obszar obsługi interesanta w urzędzie.

W tym roku chcemy dużo miejsca w agendzie konferencji poświęcić kwestii koordynacji działań centralnych i ich konsekwencji dla kierunków rozwoju wielokanałowej obsługi interesant w urzędzie. Coraz większa liczba dostępnych e-usług, realizowanych na poziomie państwa, oznacza,  że poszczególne urzędy powinny się w swoich działaniach bardziej dopasowywać to centralnej strategii, niż samodzielnie dublować obecne kierunki działań. Kluczem jest tutaj właściwa i dwukierunkowa komunikacja poziomu centrali (w szczególności Ministerstwa Cyfryzacji) ze szczeblem samorządowym czy poszczególnych jednostek administracji centralnej. Będziemy rozmawiać o tym, co warto robić dalej samemu, a gdzie lepiej zaczekać na nowe propozycje.

Konferencja realizowana jako projekt dwudniowy, ale w zakresie 24 godzin – zaczynamy pierwszego dnia po południu, kończymy drugiego dnia przed godz. 16. Pozwoli to na:

 • Uzyskanie dodatkowego czasu na networking i bezpośredni kontakt z uczestnikami
 • Komfort dojazdu i powrotu uczestników z różnych miast Polski
 • Realizację integracyjnej imprezy wieczornej pierwszego dnia
 • Dobre przygotowanie podsumowania sesji roundtables

bigdatatech_left_www

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM KONFERENCJI

 • Interesujący program celnie adresujący obecne wyzwania i potrzeby środowiska profesjonalistów odpowiedzialnych za obsługę klienta w urzędach
 • Dobrze dobrana tematyka, wiele inspiracji i ciekawych przykładów
 • Nowe, efektywne formy networkingu pozwalające na skuteczniejszą integrację środowiska profesjonalistów i wzajemne poznanie uczestników konferencji


miniimg_8962x

RADA PROGRAMOWA

Konferencja, której pierwsza edycja miała miejsce w 2014 roku, od samego początku przygotowywana jest z inspiracji i w ścisłej współpracy z przedstawiciele urzędów, które są ośrodkami wiodącymi w obszarze wielokanałowej obsługi klienta i elektronizacji procesów składających się na wysoką jakość tej obsługi. Przewodniczącym Rady Programowej jest Konrad Zawadzki, Dyrektor Biura POZnan*KONTAKT w Urzędzie Miasta Poznania. Do współpracy merytorycznej i konstrukcji programowej zaprosiliśmy szefów takich centrów z innych miast.

bigdatatech_right_www

KOGO SPOTKASZ NA KONFERENCJI

Uczestnikami konferencji są osoby na stanowiskach kierowniczych z administracji centralnej i samorządowej – odpowiedzialne bezpośrednio i pośrednio za obsługę klienta w urzędzie i organizację pracy urzędu w tym zakresie. W ubiegłym roku konferencja zgromadziło ponad 150 uczestników.

LOKALIZACJA

Konferencja odbędzie się w hotelu Novotel, ul. 1 Sierpnia 1, 02-134 Warszawa

REFERENCJE

CO NOWEGO W EDYCJI 2017

 • Program

  Zapewniamy liczne grono praktyków i prelegentów, którzy mogą ze swojej codziennej pracy zawodowej podzielić się swoimi doświadczeniami.

 • Wzbogacone ścieżki tematyczne

  W tym roku chcemy spojrzeć szerzej na kontekst obsługi klienta w urzędzie, tak by pokazać, że sprawne funkcjonowanie wielokanałowego front-endu wymaga odpowiedniej organizacji strony procesowej i zaplecza – back-endu w urzędzie i odpowiedniej integracji systemów i informacji.

 • Dyskusje przy okrągłych stołach wraz z sesją podsumowującą

  Planujemy ponowną realizację (w rozszerzonej formule – wraz z sesją podsumowującą) sesji równoległych dyskusji roundtables, jako odpowiedź na potrzeby uczestników i partnerów konferencji w zakresie wymiany doświadczeń i budowy relacji.

ORGANIZATOR

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.