Konferencja odbędzie się 24-25 kwietnia 2018 w EUROPEJSKIM CENTRUM SOLIDARNOŚCI W GDAŃSKU

Pierwszy dzień – 24 kwietnia

12.00 - 14.30

Warsztaty: ``Obsługa Trudnego Interesanta``

Fakultatywne – dla grupy zainteresowanych uczestników

Celem warsztatów jest omówienie różnych przypadków tzw. trudnego klienta i sposobów jego obsługi w różnych kanałach komunikacyjnych. Kontekst i uwarunkowania instytucji publicznej a doświadczenia biznesu.

Prowadzenie:

Anna Karwacka

Dyrektor Merytoryczny, CC Training

14.00 - 15.00

Przyjazd i rejestracja uczestników, powitalna kawa i poczęstunek

15.00 - 15.10

Powitanie uczestników i otwarcie konferencji

Konrad Zawadzki

Dyrektor Biura POZnan*KONTAKT, Przewodniczący Rady Programowej, Urząd Miasta Poznania

Przemysław Gamdzyk

CEO & Meeting Designer, Evention

15.10 - 15.30

Wystąpienie wprowadzające

Aleksandra Dulkiewicz

Z-ca Prezydenta ds. polityki gospodarczej, Urząd Miejski w Gdańsku

15.30 - 16.45

Popołudniowa sesja plenarna

Efektywność Contact Center – benchmarki i porównania jakościowe
Doświadczenia i dorobek dziedziny komercyjnych CC a sektor publiczny.
Prezentacje przestawi przedstawiciel Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego

PANEL: Czy umiemy i potrzebujemy mierzyć efektywność centrów kontaktu w administracji publicznej?
Czy warto porównywać ze sobą centra kontaktu w świecie administracji publicznej?
Panel z przedstawicielami urzędowych centrów kontaktu

Prowadzenie:

Przemysław Gamdzyk

CEO & Meeting Designer, Evention

Klient w urzędzie – daleko, a jednak tak blisko…
Jak pokonać barierę odległości i zapewnić równie wysoki standard obsługi zdalnej jak przy bezpośredniej obecności klienta w urzędzie? – case study pierwszego w Polsce wdrożenia obsługi klienta przez wideoczat w sektorze public – rozmowa na żywo.

Radosław Jastrzębski

Główny Specjalista, Biuro Systemów Informatycznych, Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Karol Bancerz

Prezes Zarządu, Belocal Polska, CCNEWS.pl

Paweł Rzesiowski

Dyrektor handlowy, Altar Sp. z o.o.

Z duchem czasu czyli urzędowe social media – jak robić to mądrze
Social media jako coraz ważniejszy kanał komunikacji na styku urzędu i świata zewnętrznego. Jakie pułapki i zagrożenia tutaj czyhają? Jak robić to efektywnie? Czego uczą doświadczenia biznesu? Jeśli Social media to jakie?
Prelegent zostanie podany wkrótce

16.45 - 17.15

Przerwa kawowa

17.15 - 18.45

Sesja roundtables

Równoległe dyskusje roundtables to element konferencji angażujący wszystkich uczestników. Ta sesja ma kilka celów. Po pierwsze, bezpośrednią wymianę opinii i doświadczeń w ramach konkretnego zagadnienia, interesującego daną grupę uczestników. Po drugie możliwość spotkania i rozmowy z prowadzącym dane roundtable – wybraliśmy bowiem do ich prowadzenia osoby o dużej wiedzy i doświadczeniu. Sesja roundtables to b. szerokie spektrum tematów i bogate grono wybitnych osobowości ze świata wielokanałowej obsługi klienta – tak aby każdy uczestnik konferencji mógł znaleźć interesującą go najbardziej dyskusję i poznać w ten sposób innych uczestników zainteresowanych tą samą tematyką.

Odbędą się 2 rundy dyskusji po 40 minut każda.

Wśród tematów dyskusji m.in.:

• Szkolenia pracowników miejskich centrów kontaktu – czy zadaniem urzędu jest rozwój ich kompetencji? W jakim zakresie?
• Obsługa klienta wewnętrznego – forum wymiany najlepszych praktyk
• Potwierdzenie tożsamości interesanta w kontakcie zdalnym
• Komunikacja pomiędzy urzędami – czy faktycznie „kruk kurowi oka nie wykole” czyli jak to robić efektywnie
• Pozyskanie pracowników do obsługi klienta i urzędowych centrów kontaktu – różne generacje i różne wyzwania
• Wprowadzenie RODO – czy zmienił się poziom świadomości interesantów, co z tego wynikło?
• Dostawcy rozwiązań klasy CC – wybór, wdrożenie i serwis – jak zbudować dobre i długofalowe relacje?
• Indywidualizacja obsługi, rachunek osobisty podatnika – czyli między potrzebą a regulacją
• Media społecznościowe w urzędzie – jak robić to mądrze?
• Systemy centralne a rozwiązania samorządowe – jak dobrze łączyć jedno z drugim
• Wykorzystanie rejestrów państwowych

18.45 - 19.00

Zakończenie i podsumowanie pierwszego dnia konferencji

Przemysław Gamdzyk

CEO & Meeting Designer, Evention

19.00 - 22.00

Koncert, kolacja i integracyjne spotkanie wieczorne dla wszystkich uczestników (Europejskie Centrum Solidarności)

Drugi dzień – 25 kwietnia

8.30 - 09.00

Rejestracja uczestników i poranna kawa

09.00 - 09.10

Otwarcie drugiego dnia konferencji

Przemysław Gamdzyk

CEO & Meeting Designer, Evention

09.10 - 10.45

Poranna sesja plenarna

Gdańskie Centrum Kontaktu – list do potomnych
Geneza pomysłu utworzenia miejskiego Contact Center, outsourcing i własne rozwiązania, przygotowanie dokumentacji – czyli pierwsze, niezbędne kroki w procesie budowania CC. Analiza możliwości, wybór lokalizacji, narzędzi i powołanie zespołu projektowego. Przygotowanie, wdrożenie i świadczenie usługi udostępniania systemu informatycznego, czyli „krótka” historia o przetargach publicznych. Rekrutacja zespołu, przygotowanie szkoleń i organizacja pracy – o wadze czynności przygotowawczych w procesie uruchomienia Contact Center.

Tomasz Filipowicz

Z-ca Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich, Urząd Miejski w Gdańsku

Jarosław Schroeder

Kierownik Gdańskiego Centrum Kontaktu, Urząd Miejski w Gdańsku

Przetargi i zamówienia publiczne w obszarze centrów kontaktów z mieszkańcami
Dlaczego bywa czasem tak trudno? Czy przetarg na wdrożenia rozwiązań z obszaru CC to jest dokładnie to samo co każdy inny przetarg z obszaru ICT? W jaki sposób urząd może kupić usługi – call center, social media, itd.? Jak uniknąć syndromu Vendor Locking?
Prelegent (prawnik) zostanie potwierdzony wkrótce

10.45 - 11.15

Przerwa Kawowa

11.45 - 13.00

Studia przypadków

Centrum kontaktu w małym mieście

Z doświadczeń funkcjonowania linii podatkowej Ministerstwa Finansów
Szczegóły wystąpienia w trakcie ustalania

Outbound w urzędzie
Kiedy urząd może dzwonić do swoich klientów.

Efektywne i skonsolidowane IT w gminie wartością dla klientów i interesariuszy
Poprawa szybkości i jakości obsługi mieszkańca poprzez dostarczanie środków do budowania jednego kanału kontaktu i informacji dla mieszkańca. Wyrównania standardów pracy urzędników i wymiany informacji poprzez integrację na poziomie danych i aplikacji oraz konsolidację zasobów. Koncentracja kompetencji i zasobów oraz zwiększenie elastyczności w dostosowaniu do potrzeb mieszkańców. Budowanie partnerskiej relacji i wspieranie rozwoju Gminy.
Maria Bollin, dyrektor Gdańskiego Centrum Informatycznego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – centrum kontaktu wielkiej skali w sektorze publicznym
Szczegóły wystąpienia w trakcie ustalania

Cyfryzacja i modernizacja Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Miasta Poznania oraz uruchomienie e-usług
Przykład e-usług jako nowy trend w obsłudze interesantów. Uruchomienie e-usług publicznych w zakresie sprzedaży przez Internet danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także obsługi komorników, rzeczoznawców, geodetów i narad koordynacyjnych.
Patrycja Lamprycht, Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego, GEOPOZ

13.00 - 13.20

Przerwa kawowa

13.20 - 14.50

Nowe wyzwania

Archiwizacja sfery interakcji zdalnej z interesantem

Zdalna identyfikacja, mobilne dokumenty i inne innowacje

W jaki sposób RODO zmieni sposób i możliwości obsługi interesanta w urzędzie?

Piotr Wojczys

Audytor Wewnętrzny, ABI, Urząd Miejski w Gdańsku

Dwugłos: obsługa klienta w urzędzie w świetle nowych regulacji
Nowe technologie a ograniczenia formalne czyli jak godzić ogień z wodą. Czego już z całą pewnością nie można robić, gdzie przebiega linia niepewności? Na co może zgodzić się sam interesant i mieszkaniec? E-usługi i centralizacja obsługi interesantów

14.50 - 15.00

Zakończenie i podsumowanie konferencji

Przemysław Gamdzyk

CEO & Meeting Designer, Evention

15.00 - 16.00

Obiad

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.