ORGANIZATOR

Evention

Evention to spółka specjalizująca się w podnoszeniu wartości spotkań biznesowych. W Evention wydarzenia biznesowe traktujemy jako integralny i trudny do zastąpienia element budowania relacji i poprawy efektywności tych relacji pomiędzy firmami i tworzącymi je ludźmi.

Trzonem działalności spółki są spotkania realizowane w formule ‚custom event’, w których kluczową rolę odgrywa zaangażowanie uczestników w całym procesie przygotowania wydarzenia. Szukamy innowacyjnych form realizacji spotkań, tak by odpowiadało to obecnym aspiracjom, oczekiwaniom i potrzebom menedżerów.

WSPÓŁORGANIZATOR

PARTNER MERYTORYCZNY

Altar

Altar Sp. z o.o. – dostawca autorskich systemów i rozwiązań informatycznych oraz teleinformatycznych, solidny partner wdrożeniowy. Od ponad 25 lat tworzy i wdraża dedykowane rozwiązania zarówno w jednostkach administracji państwowej, instytucjach, jak również w dużych i mniejszych organizacjach, pokrywając wiele obszarów biznesowych, organizacyjnych i operacyjnych.

Ofertę produktową Altar tworzą systemy:

  • do zaawansowanego zarządzania informacją i obiegami dokumentów (Altar ECM),
  • do wsparcia procesów back office (obsługa reklamacji, zgłoszeń petentów i jednostek powiązanych),
  • do zarządzania procesami, zadaniami, sprawami, projektami i kosztami,
  • do wielokanałowej obsługi mieszkańców – miejska infolinia (Altar Contact Center)

Zakres współpracy z Klientem obejmuje: analizę przedwdrożeniową, projektowanie, development, wdrożenie rozwiązania, integrację z systemami dziedzinowymi np.: systemy klasy HR i FK, e-PUAP itp, szkolenia, asystę techniczną oraz rozwój oprogramowania, zgodnie ze zmiennymi potrzebami biznesowymi.

Wśród klientów korzystających z rozwiązań Altar są m.in.: Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych, Biuro Informacji Kredytowej, Empik, Orange, Multimedia Polska, KOBA, WSiP, Lux Med, Bank Pocztowy, Volkswagen Bank Polska.

PATRONAT

PATRONAT MEDIALNY

Enterprise Software Review

Enterprise Software Review to forum wymiany fachowej wiedzy i doświadczeń na temat wykorzystania informatyki w dużych organizacjach. Stawia sobie za cel problemowe podejście do prezentowanych zagadnień i dostarczanie treści, które pomagają w rozwiązywaniu konkretnych spraw związanych z zastosowaniem nowych technologii. To serwis skierowany do menedżerów i ekspertów IT. Porusza zagadnienia dotyczące praktycznych aspektów funkcjonowania informatyki w realiach biznesowej codzienności. Nie mówi o informatyce w ogóle – pokazuje jej użyteczność na przykładzie konkretnych wdrożeń, zastosowań i sytuacji.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.