Regulamin konferencji

WARUNKI UDZIAŁU W KONFERENCJI

  1. Udział w KONFERENCJI jest bezpłatny dla kwalifikowanych uczestników. Dla szefów działów odpowiedzialnych za obsługę interesantów w urzędzie czy jakość pracy i procesów w urzędach (jako organizacji) z administracji centralnej i samorządowej oraz przedstawicieli władz jednostek samorządowych, w szczególności sekretarzy miast (maksymalnie 5 osób z danej instytucji) :
   • Udział w konferencji jest bezpłatny
  2. Koszt udziału dla przedstawicieli branży ICT oraz firm konsultingowych:
   • 999 zł netto (+ 23% VAT)
  3. Przy zgłoszeniu 3 i więcej osób z tej samej firmy, zostanie zastosowany dodatkowy system rabatów:
   • 3 osoby – 10% zniżki,
   • 4 i więcej osób – 15% zniżki.
  4. Członkowie Rady Programowej, prelegenci i moderatorzy uzyskują prawo do darmowego uczestnictwa w Konferencji. Cena obejmuje udział we wszystkich sesjach tematycznych i wykładach, komplet materiałów konferencyjnych, lunch i przerwy kawowe. Cena nie obejmuje kosztów noclegu oraz parkingu.
 1. Zgłoszenia do udziału w Konferencji przyjmujemy do dnia 20 kwietnia 2018 r. Potwierdzenie udziału w konferencji zostanie przesłane na podany w zgłoszeniu adres mailowy uczestnika najpóźniej do 7 dni od daty zgłoszenia.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest rejestracja on-line oraz w przypadku odpłatnego uczestnictwa wpłacenie na konto organizatora należności za uczestnictwo w Konferencji. Podstawą do uiszczenia należności jest faktura proforma, która zostanie wystawiona i przesłana w postaci PDF na adres mailowy podany w zgłoszeniu wraz z potwierdzeniem udziału. W ciągu 7 dni po otrzymaniu wpłaty/przelewu zostanie wystawiona faktura VAT i wysłana pocztą na adres podany w zgłoszeniu.
 3. Rejestrując się wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystanie przedstawiających Państwa zdjęć, nagrań wideo oraz transkryptów w celach marketingowych i promocyjnych przez Evention oraz Partnerów konferencji.
 4. Rezygnacja z uczestnictwa:
 • W przypadku bezpłatnego uczestnictwa odwołanie uczestnictwa wymaga formy pisemnej – należy przesłać maila na adres: najpóźniej do 20 kwietnia 2018 .
 • W przypadku odpłatnego uczestnictwa przy odwołaniu zgłoszenia w terminie krótszym niż 5 dni przed rozpoczęciem konferencji wpłata na poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi. Osoby, które nie wycofały zgłoszenia odpowiednio wcześniej przed Konferencją, a które nie wzięły udziału w spotkaniu, nie otrzymają zwrotu wniesionej opłaty. Nieodwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w Konferencji spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • W sprawach związanych z rejestracją prosimy kontaktować się z: Eweliną Gajowiak, e-mail:
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie imprezy, a także do jej odwołania w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania imprezy informacja o tym fakcie zostanie przekazana zgłoszonym uczestnikom, a dokonane opłaty za uczestnictwo zwrócone przelewem bankowym.
 • Rejestracja jest równoznaczna z akceptacją powyższych warunków.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.