REJESTRACJA

Konferencja odbędzie się 24 i 25 kwietnia 2018 w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

Zgłoszenie udziału w konferencji “Klient w urzędzie” w 2018 r.

Warunki udziału w Konferencji są zależne od grupy reprezentowanej przez uczestnika.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny dla przedstawicieli administracji centralnej (centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej-urzędy wojewódzkie, zespolona administracja rządowa, niezespolona administracja rządowa) i samorządowej (urzędy marszałkowskie, miast, powiatów, gmin) w szczególności zapraszamy:

  • przedstawicieli władz jednostek samorządowych i centralnych,
  • szefów oraz pracowników działów odpowiedzialnych za obsługę interesantów w
  • urzędzie czy jakość pracy i procesów w urzędach (jako organizacji)  

W konferencji może wziąć udział maksymalnie 5 osób z danej instytucji.

Udział w wydarzeniu jest płatny w wysokości 1599 zł netto (+ 23% VAT) dla przedstawicieli branży teleinformatycznej oraz firm konsultingowych.

Uczestnik ma zapewniony udział we wszystkich sesjach i prelekcjach podczas Konferencji, udział w koktajlu wieczornym, materiały konferencyjne i posiłki w ramach wydarzenia.

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:
Ewelina Gajowiak
(22) 266 09 58, +48 570 611 811

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.