ORGANIZACJE W 2014

ORGANIZATOR
Organizator EventionEvention to spółka specjalizująca się w podnoszeniu wartości spotkań biznesowych. W Evention wydarzenia biznesowe traktujemy jako integralny i trudny do zastąpienia element budowania relacji i poprawy efektywności tych relacji pomiędzy firmami i tworzącymi je ludźmi.

Trzonem działalności spółki są spotkania realizowane w formule ‚custom event’, w których kluczową rolę odgrywa zaangażowanie uczestników w całym procesie przygotowania wydarzenia. Szukamy innowacyjnych form realizacji spotkań, tak by odpowiadało to obecnym aspiracjom, oczekiwaniom i potrzebom menedżerów.
WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA
wspolpraca_merytoryczna_cpCelem Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem jest realizacja cyfrowej transformacji państwa i organizacji publicznych, urzeczywistnianie idei Otwartego Rządu oraz upowszechnianie tych zagadnień w administracji publicznej, gospodarce oraz życiu społecznym. Ośrodek prowadzi własne projekty badawcze, szkoleniowe i aplikacyjne w dziedzinach istotnych z punktu widzenia realizacji idei cyfrowego państwa. Założycielami Ośrodka są eksperci z długoletnim doświadczeniem – zarówno praktycznym jak i akademickim – w obszarze informatyzacji sektora publicznego: dr hab. Andrzej Sobczak, profesor SGH, Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej SGH, specjalizujący się m.in. w zastosowaniach architektury korporacyjnej w administracji publicznej oraz Tomasz Kulisiewicz, analityk rynku komunikacji elektronicznej, zajmujący się także społecznymi aspektami zastosowań technologii informacyjnych.
PATRONAT HONOROWY
PARTNERZY GENERALNI
Cisco jest światowym liderem w dziedzinie technologii sieciowych przeznaczonych do obsługi Internetu. Firma Cisco założona została w 1984 roku przez niewielką grupę informatyków z Uniwersytetu Stanford. Od powstania firmy jej inżynierowie byli liderami w obszarze rozwoju technologii sieciowych opartych na protokole IP. Dziś przedsiębiorstwo zatrudnia ponad 63 tys. pracowników na całym świecie i kontynuuje swoją tradycję innowacyjności opracowując najlepsze w branży produkty i rozwiązania w podstawowych obszarach technologicznych, takich jak routery i przełączniki, a także w dziedzinie bezpieczeństwa, technologii bezprzewodowej, wideo, rozwiązań do współpracy, centrów przetwarzania danych, wirtualizacji i przetwarzania w chmurze. Innowacje stanowią dla Cisco kluczowy czynnik wzrostu produktywności. Do budowy innowacyjnych rozwiązań firma wykorzystuje zarówno własny potencjał, jak i przejęcia innych firm technologicznych.

Polski oddział Cisco został założony w Warszawie w 1995 roku. Od tego czasu Cisco aktywnie wspiera budowę w Polsce gospodarki opartej na wiedzy. W tym czasie powstała też sieć partnerów do której należy ponad 1000 przedsiębiorstw w całym kraju. W maju 2012 r. otwarto Cisco Global Support Center w Krakowie. Największą inicjatywą Cisco w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu jest Cisco Networking Academy – program edukacyjny działający w Polsce od 2000 r. W całym kraju funkcjonuje dziś ponad 300 współpracujących z programem szkół i uczelni, w których uczy się ok. 22 tys. studentów. Od uruchomienia programu w oferowanych przez Cisco Networking Academy kursach z różnych obszarów IT wzięło udział ponad 75 tys. uczniów i studentów.
SEVENET SA jest firmą z branży IT, zajmującą się od 1997 roku dostawą zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych dla przedsiębiorstw i instytucji w Polsce. Od czerwca 2011 r. akcje Spółki notowane są w Alternatywnym Systemie Obrotu rynku NewConnect.
Sevenet SA oferuje usługi związane z projektowaniem, wdrażaniem, konfiguracją i serwisowaniem rozwiązań w ramach następujących linii biznesowych:
• Systemy Contact Center – zaawansowane platformy wykorzystywane do komunikacji z klientem, jak również usługi budowy aplikacji dedykowanych,
• Systemy Komunikacji Biznesowej – systemy przeznaczone do nowoczesnej komunikacji biznesowej w relacjach B2B i B2C,
• Dostęp do sieci – przewodowe i bezprzewodowe sieci teleinformatyczne oparte na protokole internetowym (IP),
• Data Center (centrum danych i wirtualizacja) – rozwiązania serwerowe zarówno dla firm z sektora MSP, jak i dla dużych firm,
• Bezpieczeństwo danych – Sevenet S.A. oferuje rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo na różnych poziomach, m.in. zapobiegające atakom hakerskim i kontrolujące dostęp do informacji.
W 2011 roku SeveNet rozpoczęła realizację dwóch projektów, zawiązując spółki celowe. Seventica Sp. z o.o. dostarcza System Komunikacji Niewerbalnej, umożliwiający komunikację pomiędzy urzędem czy placówką, a osobami głuchoniemymi, zapewniając im wysoki standard obsługi. SevenPen Sp. z o.o. oferuje natomiast nowoczesną technologię pióra cyfrowego Digital Pen & Paper, usprawniającą procesy biznesowe.
Polityka firmy Sevenet SA zakłada partnerską współpracę, potwierdzoną przez liczne wysokopoziomowe certyfikaty, z wieloma podmiotami z sektora IT, m.in.: Cisco Gold Partner, Microsoft Gold Partner, EMC Affiliate Partner, Zoom International, F5 Silver Partner, Motorola, Platinium Partner Palo Alto Networks, FireEye, NetApp.
Sevenet SA, ul. Galaktyczna 30A, 80-299 Gdańsk, www.sevenet.pl
PARTNERZY MERYTORYCZNI
patron_medialny_callcenternewsAvaya Poland jest polskim oddziałem firmy Avaya, światowego lidera systemów komunikacji biznesowej. Szerokie spektrum najbardziej zaawansowanych technologicznie produktów przyspieszy Twój biznes niezależnie od jego wielkości.

Avaya jest światowym liderem systemów komunikacji biznesowej. Domeną działania firmy są rozwiązania i usługi z zakresu ujednoliconej komunikacji, centr kontaktu oraz im pokrewnych. Firma dostarcza swoje produkty bezpośrednio, a także przez sieć autoryzowanych partnerów. Unikalna kombinacja aplikacji komunikacyjnych, oprogramowania i usług umożliwia Klientom Avaya uproszczenie złożonych procesów komunikacyjnych i łatwą integrację z technologiami innych producentów, tym samym uwalnia ona rzeczywistą wartość i potencjał firmowej sieci. Avaya pomaga usprawnić funkcjonowanie firmy, zwiększając produktywność pracowników i elastyczność procesów, co w długim okresie przekłada się na zwiększoną satysfakcję klientów.
patron_merytoryczny_genesysGenesys to lider w dziedzinie rozwiązań wspierających obsługę klienta, pracę contact center i back office. Korzysta z nich obecnie ponad 3,5 tysiąca organizacji w 80 krajach. Rozwiązania Genesys są używane przez centra obsługi klienta na całym świecie, w tym przez większość największych dostawców usług telekomunikacyjnych, wiodące firmy ubezpieczeniowe, największe banki oraz wiele innych podmiotów różnej wielkości i o zróżnicowanym profilu działalności. Oprogramowanie Genesys obsługuje dziennie ponad 100 milionów interakcji w centrach obsługi i poza nimi, pomagając firmom w efektywnym wykorzystaniu zasobów ludzkich i istniejącej infrastruktury oraz całościowym zarządzaniu wielokanałową i spersonalizowaną obsługą klienta. Genesys jest też jedną z dziesięciu największych prywatnych firm na świecie zajmujących się oprogramowaniem. W 2013 roku, ponad jedna piąta dochodu Genesys została osiągnięta dzięki poszerzeniu oferty dostępnej w chmurze, pozycjonującej obecnie firmę wśród największych podmiotów specjalizujących się w tego typu rozwiązaniach.

Z rozwiązań Genesys na polskim rynku korzysta obecnie łącznie około 80 podmiotów. W 2013 roku Genesys zawarł w Polsce umowę o partnerstwie handlowym z czterema nowymi firmami i poszerzył ofertę o nowe produkty dedykowane obsłudze klienta w sektorze energetycznym i publicznym. W minionym roku firma otworzyła też nowe biuro w Warszawie, w którym znajduje się m.in. nowoczesne centrum demonstracyjne. W ciągu ostatnich dwóch lat zatrudnienie w polskim zespole Genesys znacznie wzrosło, osiągając poziom blisko 50 pracowników.
patron_merytoryczny_innergoInnergo Systems to działająca na terenie całego kraju firma skupiająca ekspertów z branży nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i teleinformatycznych. Głównym obszarem jej działalności jest projektowanie i dostawa wysokiej klasy rozwiązań do transmisji głosu, obrazu i danych oraz środowisk Call / Contact Center. Innergo Systems adresuje swoją ofertę do różnych sektorów rynku, w których istnieje zapotrzebowanie na nowe lub modyfikację istniejących systemów. Proponowane rozwiązania są każdorazowo dostosowywane do potrzeb, wymagań i możliwości Klientów, co znacząco wpływa na efekty wdrożeń jak i na tempo zwrotu z inwestycji. Główni klienci Innergo Systems to administracja publiczna, szpitale oraz przedsiębiorstwa działające w sektorze przemysłowym.
Dzięki rozbudowanej, wieloodziałowej strukturze, Innergo Systems gwarantuje elastyczne terminy realizacji zamówień oraz sprawną obsługę kontrahentów w każdym zakątku kraju. Firma posiada również nowoczesne Centrum Serwisowe, które świadczy usługi administracji i bieżącego utrzymania dostarczanych rozwiązań w trybie 24/7.
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.innergo.pl
patron_merytoryczny_unima2000UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna istnieje na rynku od ponad 20 lat. Jest wiodącym integratorem i dostawcą najnowocześniejszych rozwiązań telekomunikacyjnych i teleinformatycznych. Działalność spółki jest skoncentrowana na projektowaniu, wdrażaniu i integracji wysoko zaawansowanych systemów oraz aplikacji wsparcia biznesu. Dodatkowo spółka realizuje kompletne wsparcie dla klientów w zakresie umów SLA. Spółka w swojej ofercie posiada równolegle szereg rozwiązań niskoprądowych, obejmujących systemy bezpieczeństwa, technologie transmisji danych, głosu i obrazu oraz indywidualne rozwiązania technologiczne. Wśród nich monitoring wizyjny CCTV, systemy kontroli dostępu, systemy pożarowe, okablowanie strukturalne LAN i systemy zarządzania budynkiem BMS. Nowością w ofercie firmy są nowoczesne systemy do kompleksowego zarządzania nieruchomościami – rozwiązania Axxerion. UNIMA 2000 S.A. jest Certyfikowanym Partnerem Biznesowym oraz Certyfikowanym Dostawcą Usług Serwisowych Avaya. Współpracuje m.in. z firmami Vocalcom i Aspect oraz z wiodącymi dostawcami rozwiązań budynkowych: C&C Solution Partner, BKT Elektronik, Honeywell, Bosch.
Unima 2000 SA jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Tworzy grupę kapitałową w skład, której wchodzą spółki: Teleinvention Sp. z o.o., IQnet Sp. z o.o.; Lockus Sp. z o.o. Więcej informacji na www.unima2000.pl
MECENAS
mecenas_cludoMigracja rozwiązań IT do chmury to rewolucja w znacznym stopniu biznesowa a nie tylko technologiczna. W sposób szczególny dotyczy to rozwiązań contact center, które coraz częściej są kluczowym obszarem kontaktu z Klientami. Możliwość korzystania z profesjonalnej platformy contact center w postaci usługi, gdzie CAPEX zamienia się na OPEX, ROI zamienia się na wartość "tu i teraz" a dyktat IT zamienia się na realizacje celów biznesowych jest bardzo atrakcyjną propozycją.
Spółka Cludo jest liderem tych zmian w Polsce. Naszą misją jest kierowanie ewolucją rynku rozwiązań contact center poprzez zapewnienie dostępu do zaawansowanego, profesjonalnego rozwiązania bez inwestycji, zwiększenie elastyczności zarówno w zakresie funkcjonalności jak i ilości używanych stanowisk oraz kanałów komunikacji (voice, mail, chat, video, social media).
Platforma hostowanego contact center oferowana przez Cludo jest zbudowana na bazie zaawansowanego portugalskiego systemu OneContact firmy Collab, używanego przez takie firmy jak Vodafone, TATA Communication, ING. Platforma w całości ulokowana jest w Polsce w dwóch centrach kolokacyjnych, każdy element platformy jest redundantny, by gwarantować bezpieczne, bezprzerwowe działanie systemu. Uzupełnieniem oferty Cludo są atrakcyjne stawki połączeń telekomunikacyjnych.
mecenas_altarAltar jest dostawcą autorskich systemów informatycznych oraz nowoczesnych rozwiązań dla firm. Specjalizuje się w projektach informatycznych i teleinformatycznych związanych z profesjonalną obsługą klienta masowego. Kluczowym rozwiązaniem oferowanym przez firmę jest Altar Contact Center – nowoczesna platforma komunikacyjna przeznaczona do profesjonalnej obsługi klientów za pomocą wielu kanałów komunikacji, w tym m.in. aplikacji mobilnej. Jest to pierwszy i jedyny w Polsce system call/contact center pozwalający na efektywna obsługę osób niesłyszących. Do klientów Altar należą m.in.: Bank Pocztowy, nc+, Orange, empik, WSiP.
mecenas_damovoDamovo Polska Sp. z.o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu Damovo, który powstał z Enterprise Systems Ericsson. Damovo Polska ma swoją siedzibę w Warszawie i zatrudnia ponad 35 osób. Działamy pod znakiem ISO 9001:2000. Posiadamy Świadectwo Bezpieczeństwa do ochrony informacji z klauzulą ściśle tajne pierwszego stopnia.
Wdrażamy oraz Integrujemy systemy i rozwiązania:
• Contact center - wiele kanałów komunikacji – telefon, e-mail, chat oraz Skype, jak i również media
Społecznościowe,
• Kampanie wychodzące dla zwiększenia sprzedaży i zasięgu marki, do celów rozgłoszeniowych i/lub windykacyjnych,
• Wideokonferencje HD – narzędziem zdalnych spotkań, konsultacji, szkoleń i prezentacji
• Unified communications – chat, wideo połączenia, ip softphone, zdalna i efektywna komunikacja
• Sieci LAN/WLAN, oraz bezpieczeństwo danych również BYOD, jak i rozwiązania Mobile Device Management
Jesteśmy Partnerem http://www.damovo.pl/partnerzy.aspx
Przykładowe wdrożenia:
• Warszawa 19115
• Urząd Miasta Poznań
mecenas_andraIntegrator systemów teleinformatycznych o 25-letnim doświadczeniu.
Dostawca efektywnych, skalowalnych rozwiązań telekomunikacyjnych i informatycznych wraz ze wsparciem technicznym i koncepcyjnym na wszystkich etapach projektu. Dostawca usług projektowych i wdrożeniowych w zakresie wydajnych systemów wsparcia obsługi klienta (contact center) z portfolio wdrożeń o zróżnicowanej skali i zakresie (w tym dla dostawcy usług assistance oraz operatora telekomunikacyjnego). Dostawca funkcjonalnych systemów zaprojektowanych na bazie rzetelnej analizy potrzeb, zrealizowanych rękami doświadczonych fachowców o najwyższym poziomie certyfikacji technicznych. Integrator systemów wsparcia obsługi klienta z pozostałymi systemami biznesowymi. Producent własnych rozwiązań aplikacyjnych wspierających i uzupełniających działanie contact center (systemy powiadamiania, skryptery). Avaya Gold Business Partner, Avaya Service Expert – Contact Center: certyfikowany partner firmy Avaya – producenta najwyższej klasy rozwiązań komunikacyjnych dla biznesu. Autoryzowany Dystrybutor firmy Nice – producenta systemów nagrywania i Quality Management.
PATRONI MERYTORYCZNI
patron_medialny_callcenternews mecenas_altar
PATRONI MEDIALNI
patron_medialny_callcenternews patron_medialny_forum_samorzadowe patron_medialny_publiczni patron_medialny_itwiz patron_medialny_wspolnota

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.