ORGANIZATOR

Evention

Evention to spółka specjalizująca się w podnoszeniu wartości spotkań biznesowych. W Evention wydarzenia biznesowe traktujemy jako integralny i trudny do zastąpienia element budowania relacji i poprawy efektywności tych relacji pomiędzy firmami i tworzącymi je ludźmi.

Trzonem działalności spółki są spotkania realizowane w formule ‚custom event’, w których kluczową rolę odgrywa zaangażowanie uczestników w całym procesie przygotowania wydarzenia. Szukamy innowacyjnych form realizacji spotkań, tak by odpowiadało to obecnym aspiracjom, oczekiwaniom i potrzebom menedżerów.

WSPÓŁORGANIZATOR

Miasto Wrocław

Wrocław – jedno z najstarszych i najpiękniejszych miast w Polsce. Liczy około 640 tys. mieszkańców. Należy do największych w kraju ośrodków uniwersyteckich. Europejska Stolica Kultury 2016, w 2017 r. miasto-organizator światowych igrzysk sportowych The World Games oraz Międzynarodowego Kongresu Bibliotekarzy IFLA, miasto-aplikant do tytułu Zielonej Stolicy Europy 2019. Przyciąga turystów – 5 milionów w 2016 r.! – otwartością, życzliwością i gościnnością. Wrocław docenili użytkownicy serwisu Trip Advisor, przyznając mu tytuł Best Destination on the Rise 2016. Wkrótce do największych wrocławskich atrakcji: Rynku, Afrykarium i ZOO, Panoramy Racławickiej, Hydropolis, Ostrowa Tumskiego czy Hali Stulecia dołączy Muzeum Teatru.
Spotkajmy się we Wrocławiu!
Oficjalny serwis turystyczny Wrocławia: www.visitwroclaw.eu

PATRONAT HONOROWY

Miasto Poznań

Poznań, jedno z najstarszych i największych miast Polski. 1050 lat temu narodziło się tutaj państwo polskie – dziś stanowi ważny ośrodek przemysłu, handlu, kultury, szkolnictwa wyższego i nauki. Poznań należy też do wiodących pod względem ekonomicznym miast w Polsce.
Poznań stanowi ważny ośrodek biznesowy. Miasto, leżące w połowie drogi pomiędzy Berlinem i Warszawą, zapewnia wygodne i szybkie połączenia autostradowe, lotnicze i kolejowe z największymi europejskimi metropoliami. Dynamicznie rozwija się rynek powierzchni biurowych na wynajem oraz zewnętrznych usług biznesowych. Drugi w Polsce, po Warszawie, poziom PKB na mieszkańca świadczy o silnej i zróżnicowanej gospodarce, w której coraz większą rolę odgrywa innowacyjność i sektory kreatywne, w tym silne środowisko startup’ów. Możliwości, jakie stwarza miasto, wysoko oceniają też mieszkańcy. Potwierdzają to z kolei krajowe i zagraniczne badania jakości życia. Decydujące znaczenie ma tu nie tylko rozwijający się przemysł czasu wolnego, ale przede wszystkim coraz lepsza oferta mieszkaniowa, polityka prorodzinna oraz transportowa Poznania. Miasto intensywnie rozwija sieć tras tramwajowych, autobusowych i rowerowych.
Od lat mocnym atutem Poznania jest też silny lokalny rynek pracy, z najniższym w kraju bezrobociem, nieprzekraczającym 3%.

Ministerstwo Cyfryzacji

Ministerstwo Cyfryzacji powstało na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 roku (w drodze przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji). Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 16 listopada 2015 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – informatyzacja.

PARTNER GENERALNY

Sevenet

SEVENET SA jest firmą z branży IT, zajmującą się od 1997 roku dostawą zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych dla przedsiębiorstw i instytucji w Polsce. Od czerwca 2011 r. akcje Spółki notowane są w Alternatywnym Systemie Obrotu rynku NewConnect.
Sevenet SA oferuje usługi związane z projektowaniem, wdrażaniem, konfiguracją i serwisowaniem rozwiązań w ramach następujących linii biznesowych:
• Systemy Contact Center – zaawansowane platformy wykorzystywane do komunikacji z klientem, jak również usługi budowy aplikacji dedykowanych,
• Systemy Komunikacji Biznesowej – systemy przeznaczone do nowoczesnej komunikacji biznesowej w relacjach B2B i B2C,
• Dostęp do sieci – przewodowe i bezprzewodowe sieci teleinformatyczne oparte na protokole internetowym (IP),
• Data Center (centrum danych i wirtualizacja) – rozwiązania serwerowe zarówno dla firm z sektora MSP, jak i dla dużych firm,
• Bezpieczeństwo danych – Sevenet S.A. oferuje rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo na różnych poziomach, m.in. zapobiegające atakom hakerskim i kontrolujące dostęp do informacji.
Polityka firmy Sevenet SA zakłada partnerską współpracę, potwierdzoną przez liczne wysokopoziomowe certyfikaty, z wieloma podmiotami z sektora IT, m.in.: Cisco Systems, Microsoft, EMC, Dell, F5 Networks, Palo Alto Networks, Huawei.

Sevenet SA, ul. Galaktyczna 30A, 80-299 Gdańsk, www.sevenet.pl

PARTNER MERYTORYCZNY

Altar

Altar Sp. z o.o. – dostawca autorskich systemów i rozwiązań informatycznych oraz teleinformatycznych, solidny partner wdrożeniowy. Od ponad 25 lat tworzy i wdraża dedykowane rozwiązania zarówno w jednostkach administracji państwowej, instytucjach, jak również w dużych i mniejszych organizacjach, pokrywając wiele obszarów biznesowych, organizacyjnych i operacyjnych.

Ofertę produktową Altar tworzą systemy:

  • do zaawansowanego zarządzania informacją i obiegami dokumentów (Altar ECM),
  • do wsparcia procesów back office (obsługa reklamacji, zgłoszeń petentów i jednostek powiązanych),
  • do zarządzania procesami, zadaniami, sprawami, projektami i kosztami,
  • do wielokanałowej obsługi mieszkańców – miejska infolinia (Altar Contact Center)

Zakres współpracy z Klientem obejmuje: analizę przedwdrożeniową, projektowanie, development, wdrożenie rozwiązania, integrację z systemami dziedzinowymi np.: systemy klasy HR i FK, e-PUAP itp, szkolenia, asystę techniczną oraz rozwój oprogramowania, zgodnie ze zmiennymi potrzebami biznesowymi.

Wśród klientów korzystających z rozwiązań Altar są m.in.: Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych, Biuro Informacji Kredytowej, Empik, Orange, Multimedia Polska, KOBA, WSiP, Lux Med, Bank Pocztowy, Volkswagen Bank Polska.

Damovo

Damovo dostarcza rozwiązania techniczne, które pozwalają podnosić sprawność funkcjonowania przedsiębiorstw na całym świecie. Nasi klienci mogą korzystać z naszego czterdziestoletniego doświadczenia, specjalistycznej fachowej wiedzy i rozległej sieci naszych partnerów branżowych. Dzięki naszemu podejściu (zrozumieć, dostarczyć i ulepszyć), podejmując współpracę z naszymi klientami, badamy, w jaki sposób technologia może wspomagać osiąganie celów ich przedsiębiorstwa, zarówno obecnie, jak i w przyszłości. Jedną z naszych najważniejszych działalności jest dostarczanie rozwiązań Contact Center. Jest sprawą zasadniczej wagi, by Państwa Contact Center było przygotowane do dostosowywania się i reagowania na wymagania dynamicznego i wyrafinowanego środowiska klientów. W zakresie Contact Center jesteśmy liderem. Zaufali nam między innymi: Urząd Miasta Warszawy (19115), Urząd Miasta Poznania, mBank SA, Raiffeisen Bank S.A., Główny Urząd Statystyczny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, PGE Dystrybucja SA, Tauron Dystrybucja SA. Nasze rozwiązania w zakresie Obsługi Klienta znacząco usprawniają komunikację (telefon, e-mail, czat, portal www, aplikacyjna  mobilna, CRM) z mieszkańcami i podnoszą poziom zadowolenia klienta w kontakcie z Urzędem.

Dimension Data

Dimension Data jest dostawcą rozwiązań i usług ICT. Wykorzystując najnowsze technologie ułatwiamy przedsiębiorstwom osiąganie sukcesu w cyfrowej erze. Będąc członkiem NTT Group, pomagamy klientom realizować wyzwania biznesowe poprzez wykorzystanie cyfrowej infrastruktury, chmury hybrydowej, nowego typu miejsc pracy oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa. Mając odziały w 58 krajach, w tym w Polsce oraz zatrudniając 31 000 pracowników, dostarczamy rozwiązania klientom ze wszystkich sektorów, na każdym etapie ich technologicznego rozwoju. Oferując kompleksowe portfolio usług umożliwiamy klientom skoncentrowanie się na swojej działalności zapewniając, że odpowiednie technologie IT będą zainstalowane, sprawne i wydajne.

Doświadczenie na rynku IT w Polsce zdobywamy od blisko 25 lat. W tym czasie wdrożyliśmy wiele złożonych projektów infrastrukturalnych oraz aplikacyjnych, a niektóre z nich były pionierskimi na rynku. Naszymi klientami są jednostki z sektora publicznego, administracji centralnej i lokalnej, uczelnie wyższe, służba zdrowia, energetyka, banki, instytucje finansowe, operatorzy telekomunikacyjni, firmy usługowe i przemysł.

Jesteśmy oficjalnym partnerem technologicznym A.S.O.,organizatora Tour de France, oraz partnerem kolarskiego zespołu Team Dimension Data for Qhubeka.

Więcej informacji: www.dimensiondata.com

Mitel

Mitel® (Nasdaq: MITL) (TSX: MNW) jest światowym liderem w dziedzinie komunikacji biznesowej, która umożliwia łatwe kontaktowanie się pracowników, partnerów i klientów – wszędzie i zawsze, za pomocą dowolnego urządzenia. Dzięki jednemu z najszerszych asortymentów w branży i jednemu z najlepszych sposobów migracji do rozwiązań chmurowych, Mitel oferuje klientom największe możliwości wyboru. Posiadając ponad 1 mld USD łącznego rocznego przychodu, 60 mln klientów na całym świecie i największy udział w rynku w Europie Zachodniej, Mitel jest zdecydowanym liderem na rynku komunikacji biznesowej.

Pirios

Pirios jest polskim producentem oraz integratorem rozwiązań teleinformatycznych, umożliwiających wsparcie procesów obsługi klienta oraz zwiększenie efektywności organizacji. Od ponad 10 lat wspiera przedsiębiorstwa i instytucje publiczne w zapewnieniu skutecznej komunikacji z klientami za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem automatyzacji obsługi procesów masowych. Pirios, realizując projekty dla największych polskich firm, zdobył unikalną wiedzę i doświadczenie oraz opracował wysokiej jakości autorskie rozwiązania teleinformatyczne, które są bazowymi komponentami wszystkich realizowanych wdrożeń. Z rozwiązań Pirios wspierających obsługę Klienta korzystają dziś wszystkie największe podmioty energetyczne w kraju, ale także bankowość, ubezpieczenia, transport oraz przede wszystkim sektor publiczny. Pirios zrealizował jedno z największych wdrożeń dla Administracji Publicznej w obszarze obsługi Klienta: System Informacji Podatkowej, który jest podstawowym narzędziem pracy dla 600 konsultantów Ministerstwa Finansów. Z rozwiązań dostarczanych przez Pirios korzystają także Urzędy Miast oraz spółki komunalne i transportowe obsługujące Mieszkańców.

MECENAS

Predictive Solutions

Predictive Solutions (dawniej SPSS Polska) ponad 25 lat wspiera klientów w pozyskiwaniu informacji z danych. Oferuje wiedzę i doświadczenie oraz oprogramowanie i kompleksowe rozwiązania pozwalające efektywnie stosować analizę danych w biznesie, administracji publicznej, badaniach naukowych i edukacji.

Rozwiązania oferowane klientom wykorzystują technologie IBM SPSS, których Predictive Solutions jest głównym dystrybutorem w Polsce od 1991 roku. Na ich bazie powstały rozwiązania dedykowane dla wybranych obszarów biznesowych: zarządzania relacjami z klientami (PS ACRM), detekcji nadużyć świadczeń szpitalnych (PS STRUŚ), przeciwdziałania praniu pieniędzy (PS AML) i inne. Firma tworzy również własne aplikacje, takie jak: kompleksowa platforma analityczno-raportująca (PS IMAGO PRO) czy system zarządzania sprawami (PS SYMOBIS).

Od statystyki i raportowania, poprzez data mining i rozwiązania predykcyjne, firma Predictive Solutions pomaga wykorzystywać dane by spojrzeć w przyszłość i podejmować najlepsze decyzje.

www.predictivesolutions.pl

PATRONAT

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.