ORGANIZATOR

Evention

Evention to spółka specjalizująca się w podnoszeniu wartości spotkań biznesowych. W Evention wydarzenia biznesowe traktujemy jako integralny i trudny do zastąpienia element budowania relacji i poprawy efektywności tych relacji pomiędzy firmami i tworzącymi je ludźmi.

Trzonem działalności spółki są spotkania realizowane w formule ‚custom event’, w których kluczową rolę odgrywa zaangażowanie uczestników w całym procesie przygotowania wydarzenia. Szukamy innowacyjnych form realizacji spotkań, tak by odpowiadało to obecnym aspiracjom, oczekiwaniom i potrzebom menedżerów.

WSPÓŁORGANIZATOR

PATRONAT HONOROWY

Miasto Poznań

Poznań, jedno z najstarszych i największych miast Polski. 1050 lat temu narodziło się tutaj państwo polskie – dziś stanowi ważny ośrodek przemysłu, handlu, kultury, szkolnictwa wyższego i nauki. Poznań należy też do wiodących pod względem ekonomicznym miast w Polsce.
Poznań stanowi ważny ośrodek biznesowy. Miasto, leżące w połowie drogi pomiędzy Berlinem i Warszawą, zapewnia wygodne i szybkie połączenia autostradowe, lotnicze i kolejowe z największymi europejskimi metropoliami. Dynamicznie rozwija się rynek powierzchni biurowych na wynajem oraz zewnętrznych usług biznesowych. Drugi w Polsce, po Warszawie, poziom PKB na mieszkańca świadczy o silnej i zróżnicowanej gospodarce, w której coraz większą rolę odgrywa innowacyjność i sektory kreatywne, w tym silne środowisko startup’ów. Możliwości, jakie stwarza miasto, wysoko oceniają też mieszkańcy. Potwierdzają to z kolei krajowe i zagraniczne badania jakości życia. Decydujące znaczenie ma tu nie tylko rozwijający się przemysł czasu wolnego, ale przede wszystkim coraz lepsza oferta mieszkaniowa, polityka prorodzinna oraz transportowa Poznania. Miasto intensywnie rozwija sieć tras tramwajowych, autobusowych i rowerowych.
Od lat mocnym atutem Poznania jest też silny lokalny rynek pracy, z najniższym w kraju bezrobociem, nieprzekraczającym 3%.

PARTNER MERYTORYCZNY

Alfavox

Alfavox, łącząc geniusz ludzkiego umysłu z najnowszymi osiągnięciami techniki, tworzy spersonalizowane koncepty najwyższej jakości na europejskim rynku zaawansowanych platform dla systemów telekomunikacyjnych. Jako dostawca rozwiązań typu Omnichannel Contact Center doskonale identyfikuje potrzeby współczesnego biznesu, biorąc za priorytet budowanie przewagi konkurencyjnej swoich klientów, uwzględniając przy tym ich wyjątkowość i indywidualizm. Alfavox dostarcza rozwiązania gwarantujące wzrost biznesu o 70% (w tym 4-krotny wzrost konwersji) oraz tworzące trwałe relacje. Systemy Alfavox, oparte o moduły Business Intelligence, Data Analytics oraz Machine Learning, zostały zaprojektowane tak, aby łatwo integrowały się z ekosystemem IT klienta, w tym z narzędziami takimi jak: CRM, ERP, Workflow. Firma specjalizuje się w systemach klasy Video Contact Center, Video Chat, Contact Center, Workforce Management, Predictive Dialer. Swoją ofertę kieruje do takich sektorów rynku jak: bankowość i finanse, outsourcing, call center, biura obsługi klienta, energetyka i gazownictwo, administracja, służba zdrowia i inne.

Altar

Altar Sp. z o.o. – dostawca autorskich systemów i rozwiązań informatycznych oraz teleinformatycznych, solidny partner wdrożeniowy. Od ponad 25 lat tworzy i wdraża dedykowane rozwiązania zarówno w jednostkach administracji państwowej, instytucjach, jak również w dużych i mniejszych organizacjach, pokrywając wiele obszarów biznesowych, organizacyjnych i operacyjnych.

Ofertę produktową Altar tworzą systemy:

  • do zaawansowanego zarządzania informacją i obiegami dokumentów (Altar ECM),
  • do wsparcia procesów back office (obsługa reklamacji, zgłoszeń petentów i jednostek powiązanych),
  • do zarządzania procesami, zadaniami, sprawami, projektami i kosztami,
  • do wielokanałowej obsługi mieszkańców – miejska infolinia (Altar Contact Center)

Zakres współpracy z Klientem obejmuje: analizę przedwdrożeniową, projektowanie, development, wdrożenie rozwiązania, integrację z systemami dziedzinowymi np.: systemy klasy HR i FK, e-PUAP itp, szkolenia, asystę techniczną oraz rozwój oprogramowania, zgodnie ze zmiennymi potrzebami biznesowymi.

Wśród klientów korzystających z rozwiązań Altar są m.in.: Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych, Biuro Informacji Kredytowej, Empik, Orange, Multimedia Polska, KOBA, WSiP, Lux Med, Bank Pocztowy, Volkswagen Bank Polska.

Arcus

ARCUS SA jest jednym z największych na polskim rynku dostawców zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową. ARCUS SA jest przedstawicielem Kyocera Document Solutions oraz Pitney Bowes w Polsce. ARCUS SA i spółki zależne: T-matic Systems SA, Geotik Sp. z o.o. oraz ARCUS Systemy Informatyczne Sp. z o.o. dostarczają również kompleksowe rozwiązania oraz usługi z zakresu telematyki
i inteligentnych sieci, a także integracji rozwiązań ICT (technologie informacyjno-telekomunikacyjne). Kolejną spółką wchodzącą w skład GRUPY ARCUS jest DocuSoft Sp. z o.o. produkująca systemy do obiegu informacji. Do największych klientów GRUPY ARCUS należą banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy z branży telekomunikacyjnej, operatorzy pocztowi i logistyczni oraz administracja publiczna na szczeblu centralnym
i lokalnym. Od 2016 r. ARCUS S.A. współpracuje z wrocławską firmą Zeccer, rozwijając sieć samoobsługowych stanowisk drukujących. Więcej informacji na stronie: www.arcus.pl.

PARTNER WARSZTATÓW

PATRONAT

PATRONAT MEDIALNY

Enterprise Software Review

Enterprise Software Review to forum wymiany fachowej wiedzy i doświadczeń na temat wykorzystania informatyki w dużych organizacjach. Stawia sobie za cel problemowe podejście do prezentowanych zagadnień i dostarczanie treści, które pomagają w rozwiązywaniu konkretnych spraw związanych z zastosowaniem nowych technologii. To serwis skierowany do menedżerów i ekspertów IT. Porusza zagadnienia dotyczące praktycznych aspektów funkcjonowania informatyki w realiach biznesowej codzienności. Nie mówi o informatyce w ogóle – pokazuje jej użyteczność na przykładzie konkretnych wdrożeń, zastosowań i sytuacji.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.