Występują 2016

Jacek Barankiewicz

Członek Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB

Twórca i współzałożyciel Saski Business Consulting. Od 25 lat zajmuje się obsługą klienta i marketingiem bezpośrednim.
Założyciel i od 1995r. Prezes Zarządu Firmy Data Contact (poprzednio Axel Springer Kontakt, wcześniej Kontakt Telemarketing) pierwszego w Polsce centrum zewnętrznych usług Contact Center. Kierując firmą, zrealizował ponad sto różnych projektów z zakresu obsługi klienta, telesprzedaży, marketingu mobilnego, procesów typu back office i innych. Pracując od ponad 5 lat jako konsultant (SBC) wspierał organizacje Contact Center w Polsce, na Ukrainie, w Niemczech i Belgii.
Od 2002 Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Marketingu (SMB), odpowiedzialny za strategię rozwoju Stowarzyszenia i kontakty międzynarodowe. Reprezentuje SMB w Europejskiej Federacji Organizacji Marketingu Bezpośredniego i Interaktywnego FEDMA, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN oraz Europejskiej Konfederacji Organizacji Contact Center (ECCCO). Prezes Zarządu Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy.
Od wielu lat aktywnie uczestniczy w pracach nad prawem o ochronie danych osobowych, na poziomie krajowym i europejskim.
Absolwent Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego i Kursu Strategii Marketingowych ESMT (Niemcy)

Zuzanna Bartczak

Menedżer ds. administracji publicznej w Zespole ds. Sektora Publicznego, PwC

Zuzanna jestem menedżerem w Zespole ds. Sektora Publicznego PwC w Dziale Doradztwa Biznesowego. Specjalizuje się w  usprawnieniach organizacyjnych, wspieraniu procesów komunikacyjnych, redukcji obciążeń administracyjnych oraz optymalizacji funkcjonowania instytucji sektora publicznego. Kierowała projektami z zakresu wdrażania nowoczesnych metod zarządzania w 105 urzędach administracji rządowej w ramach projektu systemowego „Procesy, cele, kompetencje – zintegrowane zarządzanie w urzędzie”.

Zuzanna posiada także ponad 8-letnie doświadczenie w pracy w administracji publicznej, jako radca generalny ds. zarządzania organizacją, kierownik komórki odpowiedzialnej za funkcjonowanie kontroli zarządczej oraz doradca ds. etycznych. Koordynowała również szereg projektów w urzędzie, m.in. wdrażanie modelu kompetencyjnego, optymalizacja i etatyzacja procesów czy opracowanie i wdrożenie strategii wojewody obejmującej również jednostki administracji zespolonej.

Pełniła funkcję koordynatora międzyurzędowego zespołu ds. opracowania koncepcji wojewódzkich centrów usług wspólnych oraz  współuczestniczyła w przygotowaniu założeń ustawy o wojewódzkich centrach usług wspólnych oraz analizy oceny skutków regulacji.

Pracując w administracji uczestniczyła w projektach, m.in. jako lider w projekcie ds. wdrożenia elektronicznej platformy pracy (EZD) oraz systemu klasy ERP, a także systemu zarządzania relacjami z klientem, członek zespołu ds. samooceny CAF, asesor w ośrodkach oceny i rozwoju. Brała udział w projekcie w Mołdawii, jako ekspert i trener ds. zarządzania w administracji publicznej dla pracowników sektora samorządowego z pogranicza Mołdawii i Ukrainy.

Certyfikowany trener wewnętrzny. Od dziesięciu lat prowadzi szkolenia dla pracowników administracji publicznej. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego oraz podyplomowych studiów i kursów z zakresu audytu wewnętrznego.

Maciej Bartosiewicz

Senior UX Designer, Service designer, Centralny Ośrodek Informatyki (jednostka podległa Ministerstwu Cyfryzacji)

Projektant usług dla obywateli w COI. Współtwórca portalu obywatel.gov.pl, oraz usług historiapojazdu.gov.pl i bezpiecznyautobus.gov.pl. Posiada duże doświadczenie w realizacji różnorodnych projektów w sferze publicznej i komercyjnej. Z wykształcenia projektant wzornictwa przemysłowego. Ekspert w zakresie projektowania doświadczeń użytkowników.

Aurelia Białobrzewska

Kierownik ds. Kluczowych Klientów w Departamencie Administracji Publicznej, Exatel SA

Studia magisterskie, Wydział prawa i administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

Ponad 10 letnie doświadczenie zawodowe  w oferowaniu instytucjom dedykowanych rozwiązań z dziedziny telekomunikacji i informatyki.

Od 2011 roku zatrudniona jako  Kierownik ds. Klientów Kluczowych w Exatel SA – wiodącego operatora telekomunikacyjnego w Polsce dostarczającego rozwiązania dla firm i instytucji. Odpowiada za sprzedaż do sektora administracji publicznej.

Maciej Byczkowski

Prezes Zarządu, Stowarzyszenie ABI

Prezes Zarządu ENSI, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (od 2007 r.). Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej (2004 – 2013). Brał udział w pracach: sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka nad nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych (2007 – 2010); pracach Zespołu ekspertów powołanego przez GIODO, który opracował projekt zmiany ustawy o ochronie danych osobowych w ramach ustawy deregulacyjnej Ministerstwa Gospodarki dla przedsiębiorców (2011 – 2014); sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. związanych z ograniczeniem biurokracji nad nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych w ramach ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej – deregulacja IV (2014) oraz pracach Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji nad opracowywaniem nowych projektów wykonawczych do ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie wykonywania zadań ABI (2014 – 2015). Uczestniczy również w pracach nad zmianą rozporządzenia wykonawczego w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych do ustawy o ochronie danych osobowych oraz konsultacjach w przygotowaniu polskiego stanowiska na forum Rady Europy w związku z reformą ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej. Ekspert i audytor bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych (18 lat doświadczeń). Współtwórca Metodyki TISM, Metodyki TSM – BCP, Metodyki TSM – całościowej koncepcji zarządzania bezpieczeństwem w organizacji. Twórca metodyki Zarządzania Procesami Przetwarzania Danych Osobowych (PBDO). Wraz z zespołem przygotował ponad 300 organizacji do wypełniania wymogów ustawy o ochronie danych osobowych; przeszkolił ponad 15 000 osób; pełni rolę ABI (w ramach outsourcingu) w różnych organizacjach. Prowadził wiele projektów wdrożeń Polityki Bezpieczeństwa Informacji (wg TISM oraz normy ISO 27001) w organizacjach wielu branży w Polsce. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Wykłada na Politechnice Warszawskiej (Wydział Zarządzania) – Studium podyplomowe „Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Informacji w środowisku IT”, na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie – Studia podyplomowe “Ochrona Danych Osobowych i Informacji Niejawnych” oraz na Polskiej Akademii Nauk – Studium podyplomowe „Wykonywanie funkcji Administratora bezpieczeństwa informacji” (w ramach którego jest również członkiem Rady Programowej). Autor licznych publikacji z dziedziny bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych oraz ochrony danych osobowych.

Arkadiusz Cempura

Commercial Director, Pirios SA

Arkadiusz Cempura ma ponad 12 letnie doświadczenie w obszarze  projektowania i wdrażania profesjonalnych systemów obsług klientów w instytucjach finansowych oraz z sektora publicznego, głównie podczas pracy dla Telefonii DIALOG i Alcatela.

W latach 2011 – 2013 lata realizował projekty dla sektora bankowego na Ukrainie, pracując m.in. dla Alfa Bank Ukraina, gdzie był odpowiedzialny za rozwój bankowości internetowej i mobilnej oraz za cross-sell oraz Idea Bank Ukraina, gdzie odpowiadał za marketing, wsparcie sprzedaży oraz bankowość elektroniczną i sprzedaż przez call center. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w realizacji zaawansowych projektów informatycznych, m.in. z obszaru e-BOK, Contact Center, bankowości elektronicznej i mobilnej oraz systemów e-commerce.

Adam Grzegrzółka

dyrektor Biura Organizacji, Urząd m.st. Warszawy

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Od ponad 10 lat pracuje w instytucjach samorządu terytorialnego. Pełnił m.in. funkcję Przewodniczącego Rady Dzielnicy, a także Burmistrza Dzielnicy w Warszawie. Aktualnie kieruje biurem odpowiedzialnym za wdrażanie nowych metod zarządzania w Warszawskim samorządzie. Koordynuje pracę 18 Wydziałów Obsługi Mieszkańców w dzielnicach m.st. Warszawy oraz Centrum Kontaktu z Mieszkańcami Warszawa 19115 – pracującej 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu komórki obsługującej mieszkańców telefonicznie, za pośrednictwem Internetu i aplikacji mobilnej na smartfony.

Radosław Grzesiak

Kierownik ds. wdrożeń, Pirios SA

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu . Doświadczony Project Manager. Dotychczas zrealizował ponad 30 projektów dla firm z branży energetycznej, administracji publicznej i telekomunikacyjnej. Architekt rozwiązań biznesowych, w których zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, dotyczących automatyzacji zwiększa efektywność procesów obsługi klienta. Zwolennik stosowania technik umożliwiających adaptacyjne zarządzanie projektami.

Patrycja Hackiewicz

CEE & Founder, Customized Group

Założycielka Customized Group. Dyplomowany trener biznesu, konsultant i praktyk koncepcji Customer Experience Management (CEM). Manager z 15 letnim doświadczeniem w bankowości.

Odpowiadała m in. za projektowanie i zarządzanie procesem reklamacyjnym, wsparciem sprzedaży, modelowanie standardów obsługi Klienta we wszystkich punktach styku Klienta z firmą. Wielokrotnie wdrażała innowacyjne rozwiązania organizacyjne i procesowe w celu budowania klientocentrycznej organizacji i strategii opartej na doświadczeniach Klientów. Była odpowiedzialna za zapewnienie najwyższej jakości usług poprzez wdrożenie modelu CEM i narzędzi wspierających, takich jak metoda badawcza Net Promoter Score zarówno dla B2B i B2C.
Absolwentka podyplomowych studiów Executive MBA w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie; Członek Customer Experience Professionals Association (CXPA)

Autorka unikatowych, jednych z pierwszych na polskim rynku, interaktywnych warsztatów z zakresu CEM, w których wzięło już udział kilkaset osób, pracowników instytucji finansowych, właścicieli firm jak i uczestników licznych konferencji i kongresów poświęconych lojalności i budowaniu długotrwałych relacji z Klientem. Ekspert wielu spotkań branżowych, udziela konsultacji firmom typu startup oraz organizacjom wspierającym przedsiębiorczość. Członek Customer Experience Professionals
AssociaUon (CXPA).

Krzysztof Jaśkiewicz

CEO, Arcus SI

Krzysztof Jaśkiewicz jest absolwentem Technikum Elektronicznego w Zduńskiej Woli, Wydziału Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej, gdzie uzyskał tytuł inżyniera oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie uzyskał tytuł magistra.
W swoim życiu zawodowym od zawsze związany był z branżą teleinformatyczną. W latach 2006-2009 był Dyrektorem Pionu Handlu i Marketingu w Centrum Komputerowym ZETO S.A. W 2009 roku zbudował w Arcus S.A. Departament Arcus Systemy Informatyczne, którym kierował do momentu wniesienia Departamentu do Arcus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Posiada wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu strategicznym w przedsiębiorstwach. Zna bardzo dobrze rynek informatyczny w Polsce, w szczególności sektor publiczny. Brał udział, także jako prelegent, w wielu konferencjach branżowych w kraju i za granicą. Czas wolny od pracy wypełnia sportem, literaturą i podróżami.

Kamil Jeliński

Regionalny Dyrektor Sprzedaży, Sevenet

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. W trzecim pokoleniu związany z Miastem z morza i marzeń – Gdynią. Od ponad 16 lat związany z rynkiem telekomunikacyjnym i teleinformatycznym w zakresie obsługi, sprzedaży oraz prowadzenia projektów dla Klientów instytucjonalnych. W Sevenet S.A. jako Regionalny Dyrektor Sprzedaży odpowiada za sprzedaż rozwiązań dedykowanych dla Instytucji Publicznych. Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec oraz pasjonat jazdy na rowerze.

Anna Karwacka

Dyrektor merytoryczny, CCTRAINING Szkolenia & Doradztwo Sp. J.

Dyrektor Merytoryczny w firmie CCTRAINING Szkolenia & Doradztwo p. J. Trener, Wykładowca akademicki. Kierownik Projektów EFS, Konsultant ds. Zasobów Ludzkich, Koordynator Projektów Rekrutacyjnych i Szkoleniowych oraz Manager Projektów doradczych (CCTRAINIG, Call Center Poland S.A.) Doradza firmom branży customer service w planowaniu struktur organizacyjnych i doborze pracowników na kluczowe dla organizacji pozycje. Specjalista w dziedzinie oceny potencjału pracowniczego i diagnozowania poziomu kompetencji.
Specjalizuje się w doradztwie personalnym, szkoleniach – prowadzeniu coachingu i treningów z zakresu systemów zarządzania, systemów doboru, obsługi klienta; zarządzaniu projektami szkoleniowymi, pozyskiwaniu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i zarządzaniu projektami współfinansowanymi; Rekrutacji i selekcji – executive search, zarządzania rekrutacją masową; Wdrażaniu i pracy w Systemie Zarządzania przez Kompetencje.
Absolwentka Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej. Zainteresowania naukowe: praca z zakresu Empowerment i Zarządzania Partycypacyjnego, autor artykułów naukowych z obszaru Rozwoju Zrównoważonego w Zarządzaniu i Trust Management.

Mec. Xawery Konarski

Adwokat,Starszy Partner, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.

Ekspert prawny z ponad 20-letnim doświadczeniem w nowych technologiach. Starszy partner i współzałożyciel kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. W kancelarii nadzoruje prace zespołów Technologie Media Telekomunikacja oraz Prawo zamówień publicznych. Doradza polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom w zakresie prawa telekomunikacyjnego, IT, Internetu oraz ochrony informacji. Zasiada w Radzie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Jest doradcą prawnym  Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Jako ekspert brał udział w pracach legislacyjnych nad szeregiem ustaw z zakresu prawa nowych technologii. Jest arbitrem Sądu Polubownego ds. domen internetowych przy PIIT. Wielokrotnie rekomendowany w polskich i zagranicznych rankingach prawników specjalizujących się w TMT.

Paweł Kotowski

Dyrektor, PWC

Menedżer z ponad 15-letnim doświadczeniem zawodowym w branży nowych technologii. Prowadził projekty w zakresie rozwoju biznesu i zarządzania sprzedażą m.in. w obszarach: cyber-security, platform do pracy grupowej, systemów klasy BPMS i CRM oraz integracji IT. Aktualnie w ramach centrum technologicznego PWC Polska odpowiada m.in. za nowe projekty w grupie kluczowych Klientów oraz program SmartCity.  Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Politechniki Warszawskiej oraz programu MBA National Louis University.

Bożena Kuźniar

Kierownik Teleinformatycznego Centrum Obsługi Mieszkańców, Urząd Miasta Rzeszowa

Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku: zarządzanie firmą. Od 2003 roku pracownik Urzędu Miasta Rzeszowa. Obecnie odpowiada za wysoką jakość i skuteczność obsługi mieszkańców za pomocą kanału elektronicznego, stronę analityczną, a także dostęp do informacji publicznej udzielanej w trybie wnioskowym.

Małgorzata Markowska

Z-ca dyrektora Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami, Urząd Miasta Łodzi

Zastępca dyrektora Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Urzędzie Miasta Łodzi oraz Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Obsługi Kontaktu z Mieszkańcem.

Zajmuje się m.in.: koordynowaniem zadań związanych z wdrożeniem i rozwojem systemu informatycznego pod nazwą Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, w ramach którego od stycznia 2013 roku uruchomiona została teleinformatyczna obsługa mieszkańców wykonywana przez Oddział Call Center. Z wykształcenia ekonomistka. W samorządzie od 1996 r., a w Urzędzie Miasta Łodzi od 2004 r.

Barbara Mrozowska-Nieradko

Sekretarz, Urząd Miasta Łodzi

W Urzędzie Miasta Łodzi odpowiada za zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu, warunków jego działania i organizowania pracy, a w szczególności: tworzenia organizacyjnych i materialno-technicznych warunków działalności urzędu, wprowadzania rozwiązań usprawniających organizację pracy urzędu, struktury organizacyjnej i zakresu zadań komórek organizacyjnych urzędu, kontroli komórek organizacyjnych urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych, tworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, kształtowania sprawnego systemu obiegu informacji i dokumentacji oraz załatwiania skarg, wniosków i petycji. Jest prawnikiem, ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu Łódzkiego a także studia podyplomowe i doktoranckie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Marcin Nowacki

Business Solutions Architect, Sevenet

Absolwent Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.
Związany z teleinformatyką od 2001 roku. Przez lata uzyskiwał doświadczenie w dziedzinie zunifikowanej komunikacji. Pracując w firmie SeveNet SA od 16 lat, brał udział w wielu wdrożeniach systemów Telefonii IP, Contact Center, oraz powiązanych systemów wspierających te rozwiązania, zarówno jako architekt jak i inżynier wdrożeń wspierający te instalacje. Wdrożenia jakimi się zajmuje to architektury od kilku do kilkuset agentów Contact Center działające w oparciu o wiele kanałów komunikacji (web, wideo, czat czy standardowy głos). Jako jeden z pierwszych w Polsce, uzyskał certyfikat poświadczający najwyższe kompetencje techniczne jako ekspert CCIE Voice.

Bartosz Pelczarski

Dyrektor Wydziału Komunikacji, Urząd Miasta Poznania

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Ekonomiki i Organizacji Usług. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami organizowane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Menedżerskich,  następnie Podyplomowe Studia Menedżerskiej w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz Executive MBA w WSB przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i The Nottingham Trent University w Wielkiej Brytanii.

Od początku swej kariery zawodowej związany z administracją samorządową, gdzie wdraża, sprawdzone w biznesie, standardy obsługi klienta. W chwili obecnej w Urzędzie Miasta Poznania, kieruje pracą dwóch najliczniej odwiedzanych przez mieszkańców wydziałów tj. Wydziałem Komunikacji oraz Wydziałem Spraw Obywatelskich, pełni również funkcję pełnomocnika prezydenta ds. informacji niejawnych.

Michał Pierzchalski

Ekspert, Ministerstwo Rozwoju

Realizator projektów CEIDG www.firma.gov.pl oraz Pojedynczy Punkt Kontaktowy www.biznes.gov.pl.
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej. Ekspert Ministerstwa Gospodarki  (obecnie Ministerstwa Rozwoju) pracujący od początku głównej fazy realizacyjnej projektu CEIDG. Opracowywał główne założenia systemu, odpowiadał za postępowania przetargowe na jego realizację oraz na bieżąco zajmuje się rozwojem i utrzymaniem CEIDG. W ramach realizacji projektu odpowiadał m.in. za wdrożenie wielokanałowego Centrum Pomocy do kontaktu z przedsiębiorcą, które obsługuje nawet do 20 tys. połączeń miesięcznie.  Obecnie zajmuje się realizacją projektu Pojedynczy Punkt Kontkatowy www.biznes.gov.pl, który uzyskał finansowanie z nowego programu Polska Cyfrowa.

Agnieszka Piskorz-Ryń

Adiunkt, Wydział Prawa i Administracji UKSW

Jest doktorem nauk prawnych, adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji UKSW. Jest specjalistą w zakresie dostępu do informacji publicznej i ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego, autorem wielu publikacji z tej dziedziny, doświadczonym trenerem z zakresu dostępu do informacji publicznej. Autorką wielu opinii dotyczących ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym współautorem ekspertyzy wykonanej na zlecenie MAiC przedstawiającej w sposób kompleksowy propozycje zmian w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Była członkiem okrągłego stołu ds. informacji publicznej, obecnie członkiem-ekspertem Rady ds. Informacji Publicznej przy Radzie ds. Cyfryzacji. Była jednym z koordynatorów w projekcie „Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym”, którego celem jest przedstawienie propozycji zmian legislacyjnych w zakresie dostępu do informacji i jego ograniczeń.

Marta Radosz

Główny specjalista, Wydział Komunikacji Internetowej, Departament Strategii i Komunikacji Internetowej KPRM, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Koordynuje prace Sekretarza Stanu w ramach inicjatywy „Obywatel”, a także działania Sekretarza Stanu w zakresie polityki informacyjnej.

Wcześniej w ramach współpracy międzynarodowej Szefa Służby Cywilnej zajmowała się m.in. realizacją projektów pomocowych dla krajów przechodzących transformację ustrojową oraz projektów w ramach Partnerstwa Wschodniego.

dr Krzysztof Siewicz

Prawnik, ICM na Uniwersytecie Warszawskim

dr Krzysztof Siewicz jest radcą prawnym specjalizującym się w prawnych aspektach przetwarzania informacji, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z prawem autorskim w Internecie, świadczeniem usług drogą elektroniczną, ochroną danych osobowych i ponownym wykorzystaniem publicznych zasobów informacyjnych. Jest pracownikiem Platformy Otwartej Nauki w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracuje z Fundamentem – porozumieniem Fundacji Nowoczesna Polska i Fundacji ePaństwo. Jako of counsel doradza kancelarii prawnej GWW.

Joanna Stanulewicz

Kierownik Centrum Informacyjnego Służb Zatrudnienia „Zielona Linia” , Komenda Główna OHP

Kierownik Centrum Informacyjnego Służb Zatrudnienia.Współodpowiedzialna za wdrożenie ogólnopolskiego projektu MPiPS dotyczącego pierwszego w Polsce Contact Center w administracji publicznej – “Zielona Linia” – ogólnopolskiego centrum kontaktów elektronicznych klientów Urzędu Pracy. Obecnie koordynuje pracą Centrum Zielona Linia oraz Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży – które swoim zasięgiem obejmują wszystkich klientów rynku pracy  – od młodzieży po klientów dorosłych urzędów pracy a także klientów pracujących czy planujących powrót do Polski z zagranicy. Prywatnie pasjonatka fotografii, internetu i social media.

Iwona Szatkowska

Ekspert ds. badań UX, Centralny Ośrodek Informatyki (jednostka podległa Ministerstwu Cyfryzacji)

Socjolog z wykształcenia, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Badaczka z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, które zdobywała w agencji badawczej oraz w dużym koncernie mediowym.

Obecnie w COI zajmuje się badaniami user experience. Od momentu powstania serwisu obywatel.gov.pl prowadzi badania jego odbiorców, wykorzystując przy tym różne techniki i narzędzia badawcze. Wierzy, że dobre rozumienie potrzeb użytkowników i angażowanie we współpracę różnych interesariuszy wspomaga budowanie usług przyjaznych dla obywateli i skutecznie wspierających funkcjonowanie administracji państwowej.

Tomasz Tworek

Dyrektor ds. sprzedaży, Gallup Arteria Management Sp. z o.o. Sp.k.

Dyrektor ds. sprzedaży Gallup Arteria Management Sp. z o.o. Sp.k
Manager i trener contact center. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie we wdrażaniu i zarządzaniu operacyjnym projektami wielokanałowej obsługi klienta oraz budowaniu i rozwoju kompetencyjnym zespołów obsługowych (coaching, monitoring, szkolenia miękkie i produktowe). Specjalizuje się w realizacji usług o wysokim stopniu skomplikowania procesowego, zorientowanych na kompleksową i w pełni interaktywną obsługę klientów. W Gallup Arteria Management odpowiada za pozyskanie klientów oraz budowę innowacyjnych usług i rozwiązań, a także projektowanie elastycznych, partnerskich modeli biznesowych.

Maciej Wielkopolan

Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego

Twórca i współzałożyciel Saski Business Consulting. Twórca, następnie współwłaściciel i wieloletni Prezes Zarządu Teleperformance Polska, krajowego oddziału największej na świecie firmy outsourcingu Contact Center. Korzystając z doświadczeń korporacji, adaptował je twórczo do potrzeb i warunków rynku polskiego. Przed rozpoczęciem pracy w Teleperformance Polska, wprowadzał na rynek polski płatną telewizję Canal+, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego jednej ze spółek grupy C+ Polska. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego. Absolwent Ecole Superieure de Commerce et de Managemant (ESA3) – Paryż, Francja. Absolwent wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Stypendysta rządu francuskiego w Ecole Nationale Superieure des Telecommunications w Paryżu, doktorant Ecole Pratique des Hautes Etudes – Paryż, Francja.

Łukasz Wielocha

radca Szefa KPRM, Wydział Komunikacji Internetowej, Departament Strategii i Komunikacji Internetowej KPRM, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Koordynuje prace Sekretarza Stanu w ramach inicjatywy „Obywatel”, a także działania Sekretarza Stanu w zakresie polityki informacyjnej. Urzędnik służby cywilnej, politolog, absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW.

Leszek Winiarski

Starszy inżynier wsparcia sprzedaży, Interactive Intelligence

Absolwent Wydziału Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej. Od 20 lat swojej kariery zawodowej zajmuje się branżą Contact Center oraz ujednoliceniem procesów komunikacyjnych w firmie. Jest ekspertem w zakresie rozwiązań komunikacyjnych w chmurze, wykorzystaniu technologii mobilnych w komunikacji i obsłudze klienta oraz automatyzacji procesów biznesowych.

Beata Witkowska–Wielanek

Dyrektor Zarządzający, Coach, CC Training

Dyrektor Zarządzający CCTRAINING szkolenia & doradztwo, Socjolog, Dyplomowany Trener i Coach, Doradca Zawodowy. Specjalizuje się w diagnozie potencjału pracowniczego i doradztwie zawodowym, także w planowaniu kompleksowych projektów rozwojowych mających na celu rozwój kompetencji pracowników. Konsultant w projektach doradczych w obszarze usprawniania procesów obsługowych i sprzedażowych, także oceny funkcjonowania jednostek typu Customer Service. Ekspert w projektach badawczych Mystery Call; Konsultant HR i Rekruter/Asesor w projektach Assessment Center i Development Center.
Absolwentka Socjologii, specjalizacja Zarządzanie Personelem, a także Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja Rozwój Potencjału Społecznego. Absolwentka podyplomowych studiów na wydziale Prawa i Administracji o specjalności Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz studiów na wydziale Kapitał Ludzki o specjalności Trenerstwo i Coaching. Autor wielu artykułów branżowych z obszaru zarządzania i podnoszenia kompetencji pracowników.

Piotr Wrona

Business Development Manager, Damovo Polska Sp. z o. o.

Absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej. Związany z branżą telekomunikacyjną od 14 lat. Specjalizuje się w projektowaniu i sprzedaży systemów Contact Center oraz Unified Communication.

Konrad Zawadzki

Dyrektor Biura POZnan*KONTAKT, Przewodniczący Rady Programowej, Urząd Miasta Poznania

Od 2009 roku kieruje POZnan*KONTAKT – Miejskim Biurem Informacji Teleinformatycznej, którego utworzenie było wynikiem jego autorskiego projektu. Biuro świadczy usługi informacyjne na zlecenie Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych oraz innych związanych z Miastem podmiotów. Z samorządem miasta Poznania związany od 1998r. Z wykształcenia prawnik ukończył studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, oraz podyplomowe studia z organizacji i zarządzania, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Posiada certyfikat Call Center Manager wydany przez Institute for International Research. Jego zainteresowania skupiają się na zarządzaniu informacją, wykorzystaniu technologii, w celu ułatwienia kontaktu klienta z administracją oraz promocji zatrudniania osób niepełnosprawnych w administracji publicznej.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.