WYSTĄPIENIE SPECJALNE

Włodzimierz Patalas

Sekretarz Miasta, Urząd Miejski Wrocławia

Ukończył Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z Urzędem Miejskim Wrocławia związany od 1999 roku. Kieruje Departamentem Obsługi i Administracji UM Wrocławia. Zakres zadań departamentu to m.in. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, prowadzenie kontroli (poprzez Wydział Kontroli UM), zapewnienie profesjonalnej i specjalistycznej obsługi w zakresie spraw personalnych i organizacyjnych, prowadzenie rejestrów stanu cywilnego, obsługa spraw obywatelskich (w tym skarg i wniosków wpływających do urzędu). Sekretarz sprawuje także nadzór nad funkcjonowaniem Archiwum Miejskiego Wrocławia oraz Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu (w zakresie czynności związanych ze zwierzchnictwem Prezydenta).

RADA PROGRAMOWA

Przemysław Gamdzyk

CEO & Meeting Designer, Evention

Przez lata dziennikarz i redaktor specjalizujący się w obszarze tematycznym ICT w perspektywie biznesowej, technologicznej, organizacyjnej i ludzkiej. Był redaktorem Computerworld. Współpracował z Polityką i Rzeczpospolitą. Później zajął się rozwojem biznesu. Zawsze za podstawową wartość i fundament swojej działalności traktował tworzenie efektywnych obszarów porozumienia w biznesie – wyrażonych w piśmie, w świecie Internetu czy w formie fizycznych spotkań. Zrealizował w sumie kilkaset projektów wydawniczych i eventowych. W ciągu kilku lat budował biznes konferencyjny IDG Business Media, był także dyrektorem programów dla kadry kierowniczej w wydawnictwie IDG Poland. Członek Rady Fundacji „Instytut Mikromakro” – ThinkTanku, którego był założycielem. Aktualnie Prezes spółki wyspecjalizowanej w organizacji skutecznych wydarzeń biznesowych. Łącznie blisko 20 letnie doświadczenie w działalności w obszarze mediów rynku teleinformatycznego. Łączy ścisłe wykształcenie i umysł analityczny z szerokim obszarem zainteresowań i wiedzy oraz głębokim szacunkiem dla humanistyki. Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego – uczeń prof. Władysława Turskiego. Ukończył studia podyplomowe „Komunikacja społeczna” organizowane przez Instytut Badań Literackich PAN i Fundację Upowszechniania Nauk. Uczestniczył w szeregu szkoleń i warsztatów, doskonalących kompetencje menedżerskie, umiejętności prowadzenia projektów i sztukę wystąpień publicznych czy wykorzystania narzędzi komunikacji elektronicznej i interaktywnych przekazów marketingowych.

Adam Grzegrzółka

dyrektor Biura Organizacji, Urząd m.st. Warszawy

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Od ponad 10 lat pracuje w instytucjach samorządu terytorialnego. Pełnił m.in. funkcję Przewodniczącego Rady Dzielnicy, a także Burmistrza Dzielnicy w Warszawie. Aktualnie kieruje biurem odpowiedzialnym za wdrażanie nowych metod zarządzania w Warszawskim samorządzie. Koordynuje pracę 18 Wydziałów Obsługi Mieszkańców w dzielnicach m.st. Warszawy oraz Centrum Kontaktu z Mieszkańcami Warszawa 19115 – pracującej 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu komórki obsługującej mieszkańców telefonicznie, za pośrednictwem Internetu i aplikacji mobilnej na smartfony.

Mariusz Kiciński

Kierownik Teleinformatycznego Centrum Obsługi Mieszkańców, Urząd Miasta Wrocławia

Wyznaczony z ramienia sponsorów biznesowych, aktywnie uczestniczył w pracach koncepcyjnych oraz konsultacjach zespołów projektowych wdrożeń m.in.: projektu Jednego Numeru Obywatelskiego dla Mieszkańców miasta Wrocławia oraz zastosowania systemu klasy CRM w działaniach Urzędu Miejskiego Wrocławia. Odpowiada między innymi za stronę: analityczną, optymalizację procesów oraz jakość i standardy obsługi Mieszkańców w elektronicznych kanałach komunikacji. W dotychczasowym doświadczeniu zawodowym bliskie mu są idee zarządzania organizacji uczących się oraz filozofia jakości Kaizen. Od ponad 10 lat związany z branżą Contact Center w sektorze prywatnym.

Bożena Kuźniar

Kierownik Teleinformatycznego Centrum Obsługi Mieszkańców, Urząd Miasta Rzeszowa

Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku: zarządzanie firmą. Od 2003 roku pracownik Urzędu Miasta Rzeszowa. Obecnie odpowiada za wysoką jakość i skuteczność obsługi mieszkańców za pomocą kanału elektronicznego, stronę analityczną, a także dostęp do informacji publicznej udzielanej w trybie wnioskowym.

Konrad Zawadzki

Dyrektor Biura POZnan*KONTAKT, Przewodniczący Rady Programowej, Urząd Miasta Poznania

Od 2009 roku kieruje POZnan*KONTAKT – Miejskim Biurem Informacji Teleinformatycznej, którego utworzenie było wynikiem jego autorskiego projektu. Biuro świadczy usługi informacyjne na zlecenie Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych oraz innych związanych z Miastem podmiotów. Z samorządem miasta Poznania związany od 1998r. Z wykształcenia prawnik ukończył studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, oraz podyplomowe studia z organizacji i zarządzania, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Posiada certyfikat Call Center Manager wydany przez Institute for International Research. Jego zainteresowania skupiają się na zarządzaniu informacją, wykorzystaniu technologii, w celu ułatwienia kontaktu klienta z administracją oraz promocji zatrudniania osób niepełnosprawnych w administracji publicznej.

PRELEGENCI

Karol Bancerz

Prezes Zarządu, Belocal Polska, CCNEWS.pl

Z branżą call center związany od 12 lat. Od ponad 10 lat prowadzi największy i najpopularniejszy w Polsce vortal dedykowany branży customer care – ccnews.pl. Zarządzał wieloma projektami telemarketingowymi dla operatorów telefonii komórkowej, linii lotniczych i towarzystw ubezpieczeniowych. Ostatnio odpowiedzialny był za nadzorowanie procesu wydawania wiz przez konsulaty USA dla obywateli Polski, Rosji, Białorusi i Litwy (outsourcing). Obecnie bloger, dziennikarz, przedsiębiorca – baczny obserwator zmieniających się trendów w obsłudze klienta. Wielki zwolennik wdrażania Customer Experience Management i Holokracji. Współorganizator i juror konkursu Ambasador Call Center.

Piotr Biczyk

kierownik projektu odpowiedzialny za rozwój Systemu Rejestrów Państwowych, Centralny Ośrodek Informatyki

Kierownik projektów, angażujący czas i umiejętności w rozwój Systemu Rejestrów Państwowych w ramach zadań Centralnego Ośrodka Informatyki. W pracy wierzy we współdziałanie wszystkich zaangażowanych stron, oraz w angażowanie użytkownika końcowego na jak najwcześniejszym etapie wytwarzania oprogramowania. Jest praktykiem metodyk Agile, prowadzącym projekty programistyczne i budującym zespoły pracujące w metodykach zwinnych. W przeszłości zajmował się między innymi ochroną informacji oraz tworzeniem planów zachowania ciągłości działania. Absolwent wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej.

Arkadiusz Cempura

Commercial Director, Pirios SA

Arkadiusz Cempura ma ponad 12 letnie doświadczenie w obszarze  projektowania i wdrażania profesjonalnych systemów obsług klientów w instytucjach finansowych oraz z sektora publicznego, głównie podczas pracy dla Telefonii DIALOG i Alcatela. W latach 2011 – 2013 lata realizował projekty dla sektora bankowego na Ukrainie, pracując m.in. dla Alfa Bank Ukraina, gdzie był odpowiedzialny za rozwój bankowości internetowej i mobilnej oraz za cross-sell oraz Idea Bank Ukraina, gdzie odpowiadał za marketing, wsparcie sprzedaży oraz bankowość elektroniczną i sprzedaż przez call center. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w realizacji zaawansowych projektów informatycznych, m.in. z obszaru e-BOK, Contact Center, bankowości elektronicznej i mobilnej oraz systemów e-commerce.

Waldemar Cichacz

Dyrektor Operacyjny, Altar

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doświadczony manager. Od ponad 20 lat pełni funkcje związane z zarządzaniem strukturami przedsiębiorstw (firmy produkcyjne, dystrybucyjne, wydawnicze, IT). Przeszedł przez różne szczeble kariery. Do jego obowiązków należało m.in. zarządzanie i organizacja pracy pionów logistyki, produkcji, handlu i usług, marketingu. Realizował również zadania związane z reinżynierią procesową, audytami procesowymi firm, zwiększeniem efektywności sprzedaży i procesów biznesowych przedsiębiorstw (obszary: handel, marketing, produkcja i logistyka) przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych. Prowadził doradztwo w zakresie wyboru rozwiązań IT dla firm z różnych branży, projektował narzędzia IT, koordynował i nadzorował wdrożenia systemów klasy ERP, WMS, CRM, ECM w wielu organizacjach. Od kilku lat związany jest ze spółką Altar, gdzie odpowiada za obszar sprzedaży i marketingu, a także wyznacza kierunki rozwoju. Swoją wiedzą dzieli się, uczestnicząc jako prelegent na branżowych konferencjach oraz publikując artykuły poświęcone nowoczesnym rozwiązaniom informatycznym dla firm.

Oskar Cierpiszewski

Sekretarz, Urząd Gminy Tarnowo Podgórne

Krzysztof Garski

Kancelaria Prezydenta, Urząd Miejski w Gdańsku, odpowiedzialny m.in. za projekty: Otwarty Gdańsk oraz GdańskLAB.

Krzysztof Garski pracuje w Kancelarii Prezydenta w Urzędzie Miejskim w Gdańsku. Uczestniczy w pracach zespołu otwartych danych oraz koordynuje funkcjonowanie portalu otwartygdansk.pl Bierze udział w pracach trójmiejskiej brygady Koduj dla Polski, która z użyciem otwartych miejskich danych rozwija projekty IT ważne dla lokalnej społeczności. 

Anna Grochowina

Sekretarz, Urząd Miasta Dzierżoniowa

Od 18 lat związana z pracą w samorządzie, od 10 lat pełni funkcję Sekretarza Miasta w Dzierżoniowie. Od 1999 r. zaangażowana w kreowanie dobrych rozwiązań systemów zarządzania w UM Dzierżoniów, w ocenę i doskonalenie systemów zarządzania, doświadczony auditor ZSZ, asesor EFQM, ma na swoim koncie liczne wdrożenia projektów doskonalących także tych inspirowanych dobrymi praktykami biznesowymi. Dzierżoniów jako pierwszy samorząd zdobył tytuł finalisty EFQM. Model EFQM wdrażano z myślą o skutecznym wykorzystaniu go do rozwoju i strategicznego zarządzania miastem.

Radosław Grzesiak

Kierownik ds. wdrożeń, Pirios SA

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu . Doświadczony Project Manager. Dotychczas zrealizował ponad 30 projektów dla firm z branży energetycznej, administracji publicznej i telekomunikacyjnej. Architekt rozwiązań biznesowych, w których zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, dotyczących automatyzacji zwiększa efektywność procesów obsługi klienta. Zwolennik stosowania technik umożliwiających adaptacyjne zarządzanie projektami.

dr Marcin Kraska

Kierownik Centrum Elektronicznej Gospodarki, Instytut Logistyki i Magazynowania

Doktor nauk ekonomicznych (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), obecnie Kierownik Centrum Elektronicznej Gospodarki w Instytucie Logistyki i Magazynowania oraz lider biznesowy strumienia Cyfrowe Usługi Publiczne w programie „Od papierowej do cyfrowej Polski”. Ekspert w zakresie badań, rozwoju i zarządzania krajowymi i międzynarodowymi projektami w obszarze elektronicznej gospodarki. Od wielu lat bierze czynny udział w pracach nad rozwojem e-administracji w Polsce i w Unii Europejskiej. Wdrażał jako lider m.in. pilotażową wersję Pojedynczego Punktu Kontaktowego w Polsce (biznes.gov.pl), transgraniczne cyfrowe usługi publiczne w ramach projektów unijnych Large Scale Pilot, jak i współtworzył propozycje uproszczeń prawa i optymalizacji procesów znoszących bariery cyfryzacji usług publicznych. Wcześniej związany z rynkiem bankowym w obszarze zarządzania ryzykiem kredytowym. Autor studiów wykonalności, analiz finansowych, artykułów, opracowań i książek z obszaru elektronicznej gospodarki i bankowości.

Marta Mazur

Menedżer, Analityczne Rozwiązania Biznesowe, Predictive Solutions

Tomasz Napiórkowski

Zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Usług Cyfrowych i Otwartości danych, Ministerstwo Cyfryzacji

Absolwent Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych Społeczeństwo Informacyjne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Usług Cyfrowych i Otwartości Danych w MC.

Tadeusz Osowski

zastępca dyrektora Biura Informatyki i Przetwarzania Informacji, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Od wielu lat związany z branżą IT i  zarządzający działami IT. Zaangażowany w liczne innowacyjne projekty informatyczne. Lider wielu projektów wdrożeń systemów informatycznych i architekt rozległych rozwiązań integrujących systemy informatyczne. W Urzędzie m.st. Warszawa odpowiada za rozwój i utrzymanie systemów informatycznych. Kierował w Urzędzie wdrożeniami wielu rozległych, wysokobudżetowych projektów, m.in. projektu „Warszawa 19115”, czy wdrożenie „e-administracji”. Kieruje projektami w ramach tzw. „Smart City” m.in: otwieranie danych Warszawy, projektem europejskim inteligentnego planu podróży „VAVEL” opartym na danych Warszawy, projektem integracji systemów  informatycznych z systemem  Oracle CRM a także  budową ogólnomiejskiej samoobsługowej platformy do realizacji e-usług miasta. Projekty te zostały zauważone i docenione w konkursie na najlepsze i najciekawsze wdrożenie informatyczne i zostały uhonorowane nagrodą „Lider Informatyki 2015” tygodnika „Computerworld” dla m.st. Warszawy w kategorii administracja publiczna. Jest zwolennikiem wdrażania systemów z naciskiem na ich  innowacyjność i prostotę a także jest entuzjastą  rozwoju usług mobilnych dla mieszkańców.

Andrzej Pęczkowski

Prokurent, Damovo

Ponad 20 lat doświadczeń w projektach teleinformatycznych w tym wielu w zakresie obsługi klienta między innymi dla klientów: mBank SA, Raiffeisen Bank SA, Główny Urząd Statystyczny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Obecnie nadzoruje w Damovo wdrażanie nowych technologii w obszarze Contact Center: Video-Chat-Kolaboracja www; Identyfikacja zdalna w kanale wideo dokumentów (np. dowodu osobistego); Biometria głosowa; Sztuczna inteligencja w automatycznej obsłudze klienta (chat z „robotem”); Wykorzystanie mediów społecznościowych w kontakcie z klientem.

Wojciech Pelc

kierownik Oddziału Serwisów Informacyjnych, Wydział Organizacyjny, Urząd Miasta Poznania

Odpowiedzialny za portal poznan.pl i powiązany z nim system e-usług, Biuletyn Informacji Publicznej, oraz portal wewnętrzny dla pracowników. Początkowo asystent w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, później tłumacz-koordynator we Francusko-Polskiej Wyższej Szkole Nowych Technik Informacyjno-Komunikacyjnych, od 1996 r. w Urzędzie Miasta Poznania. Z wykształcenia romanista, tłumacz języka francuskiego. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu zarządzania jednostkami administracji publicznej oraz zarządzania projektami w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Autor publikacji i artykułów na temat społeczeństwa informacyjnego, wykładowca.

Arkadiusz Rybacki

Inżynier Systemowy, Sevenet S.A.

Z branżą IT związany od ponad jedenastu lat. Początkowo jako specjalista Microsoft w dziedzinie nowoczesnych technologii komunikacyjnych (między innymi Exchange, Lync oraz Sharepoint) z sukcesem wspierał i wdrażał liczne projekty dla klientów Sevenet S.A. Od ponad sześciu lat specjalizuje się w rozwiązaniach Contact Center, bazujących na wysokiej jakości sprzęcie Cisco. Nieustannie rozwija swoje kompetencje regularnie uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach branżowych. Wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie wspiera obecnych klientów firmy w doborze najlepszych rozwiązań obszaru Contact Center, jak i szeroko rozumianego Collaboration.

Anna Sikorska

Business Development Director - Local Government & Healthcare, Dimension Data Polska

Dyrektor Rozwoju Rynku w Dimension Data Polska, odpowiedzialna za rynek Samorządowy oraz Zdrowia. Od ponad 11 lat związana z rynkiem IT w Polsce. Wykształcenie informatyczne, specjalizacja systemy GIS, absolwentka Politechniki Krakowskiej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w itWorks Sp. z o.o (2008-2012) jako Produkt Manager w obszarach Cloud Computing, Archiwizacja, Backup, Outsourcing IT. Pracowała przy dużych projektach outsourcingowych, współpracowała z dużymi koncernami produkcyjnymi i grupami Energetycznymi w tematach organizacji CUW, IT Governance, Business Continuity. W Sygnity S.A. (2012-2016) zajmowała się rozwiązaniami dla klientów z sektora energetycznego, wodociągowego oraz ciepłowniczego. Od 2014 odpowiadała za rozwój oferty związanej z obszarem inteligentnych miast. Do zainteresowań zawodowych należą: wysokopoziomowe usługi dla Administracji Publicznej oraz sektora Utilities. Zainteresowania: Skitouring, Skialpinizm, freeride, MTB, kitesurfing. Posiada uprawnienia Instruktora Narciarstwa Alpejskiego (PZN, IVSI) oraz Trenera Sportów Rekreacyjnych.

Sebastian Sobecki

Administrator Bezpieczeństwa Informacji/Koordynator Zespołu ds. Bezpieczeństwa Informacji UMW, Urząd Miejski Wrocławia

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, oraz podyplomowych studiów z zakresu bezpieczeństwa informacji/ochronie danych osobowych na Uniwersytecie Śląskim oraz Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Od prawi 12 lat pracuje w instytucjach administracji centralnej i samorządu terytorialnego. Aktualnie kieruje Zespołem odpowiedzialnym za wdrażanie i nadzorowanie metod zarządzania bezpieczeństwem informacji/przetwarzaniem danych osobowych we wrocławskim samorządzie.

Małgorzata Stygar

Zastępca Dyrektora Urzędu Stanu Cywilnego, Urząd Miasta Wrocławia

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 20  lat zaangażowana w realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich w administracji publicznej. Od 2005 r. Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego we Wrocławiu.

Gabriela Świąder

Zastępca Dyrektora Obszaru Finansów, Inwestycji i Obsługi Klientów, MPWiK S.A. we Wrocławiu

Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania we Wrocławiu, od kilkunastu lat związana z obszarem obsługi klienta. W firmie MPWiK S.A. od 2010 działa na rzecz wzrostu satysfakcji klientów czynnie usprawniając procesy oraz doskonaląc wielowymiarową komunikację. Efektywną obsługę opiera na budowaniu zaangażowania poprzez zwiększanie świadomości zbiorowej, przekładając to na tworzenie warunków pracy umożliwiających rozwój pracownikom. Na obsługę zawsze patrzy z perspektywy klientów i ciągle poszukuje nowych rozwiązań pozwalających wyprzedzić ich oczekiwania.

Michał Tabor

partner w Obserwatorium.biz, ekspert Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

Od 14 lat zajmuje się wdrażaniem mechanizmów zarządzania tożsamością, identyfikacji elektronicznej, podpisu  elektronicznego, systemów elektronicznej administracji oraz budowaniem systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Autor wielu rozwiązań z zakresu uwierzytelnienia, podpisu elektronicznego i dokumentu elektronicznego funkcjonujących w Polsce, w szczególności autor szeroko stosowanego mechanizmu składania deklaracji podatkowych i Profilu Zaufanego ePUAP. Partner w Oberwatorium.biz – niezależnej polskiej firmy doradczej, specjalizującej się w tworzeniu i wdrażaniu strategii cyfrowych w przedsiębiorstwach, głównie z sektora finansowego oraz administracji publicznej.  Uczestniczył w całym procesie legislacji i  wdrażania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania (eIDAS), a także ustawy o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej.  Rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego, ekspert Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w zakresie identyfikacji, uwierzytelnienia i podpisu elektronicznego. Absolwent wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Stanisław Tamm

Sekretarz, Urząd Miasta Poznania

Absolwent Wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Poznańskiej, studiów podyplomowych z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz  „Akademii Liderów Samorządowych” w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu a także licznych kursów i szkoleń dotyczących organizacji, zarządzania i nadzoru  w instytucjach gospodarczych i administracji publicznej. W latach 1991- 1998 pełnił funkcje wicewojewody i wojewody konińskiego a następnie w latach 1999 – 2001 wicewojewody i wojewody wielkopolskiego. Od 2004 roku pracuje w Urzędzie Miasta Poznania, najpierw na stanowisku dyrektora Wydziału Działalności Gospodarczej, a od stycznia 2010 roku jest Sekretarzem Miasta Poznania realizując między innymi zadania związane z zapewnieniem warunków organizacyjnych i technicznych funkcjonowania urzędu i jednostek pomocniczych miasta, zamówieniami publicznymi, obsługą mieszkańców, nadzorem nad ewidencją ludności i rejestracją zdarzeń stanu cywilnego, ewidencją pojazdów i przyznawaniem uprawnień kierowcom.

dr Grzegorz Zarzeczny

Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Wrocławski

Członek Pracowni Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego i grupy badawczej Logios. Jeden z twórców polskiego modelu efektywnego pisania (plain language / power writing) i certyfikatu prostej polszczyzny. Współautor książek Jak pisać o Funduszach Europejskich? (2010) oraz Język raportów ewaluacyjnych (2012). Lingwista, trener prostego języka, nauczyciel języka polskiego jako obcego. W 2014 r. odpowiadał za język nowych wniosków powiązanych z Systemem Rejestrów Państwowych. W 2015 r. pomagał wypracować standard językowy strony Obywatel.gov.pl. Od 2016 r. na zlecenie KPRM prowadzi szkolenia centralne pracowników Służby Cywilnej.  Wspiera też ZUS w zmianie sposobu komunikowania z klientami (“Prosto z ZUS”).

Damian Zborowski

Project Manager, Predictive Solutions

Absolwent Politechniki Częstochowskiej. Z Predictive Solutions związany od 2005 roku jako Kierownik Projektów. Współodpowiedzialny za rozwój kompleksowego rozwiązania do gromadzenia danych, zaawansowanej analizy i dystrybucji wyników – PS QUAESTIO PRO, będącego naturalnym rozwinięciem rozwiązań z rodziny IBM SPSS. Realizował liczne projekty wdrożeniowe dla sektora bankowego, m.in.: PKO BP, mBank, BGŻ BNP Paribas, Millennium, a także dla administracji publicznej, w tym: Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, GUS, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, PARP, Miasta Stołecznego Warszawy. Od wielu lat pełni rolę trenera w Centrum Szkoleniowym Predictive Solutions.

Łukasz Zwierko

Software Developer, Damovo

Architekt oprogramowania, odpowiedzialny za projektowanie i wdrażanie aplikacji dedykowanych w obszarze Contact Center i Unified Communication.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.