RADA PROGRAMOWA

Tomasz Filipowicz

Z-ca Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich, Urząd Miejski w Gdańsku

Prawnik, od 12 lat pracujący w służbie mieszkańcom. Gdańszczanin od urodzenia. Swoje pierwsze kroki stawiał jako inspektor obsługujący skargi i interwencje kierowane od mieszkańców.
W latach 2009-2015 pełnił funkcję Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdańska ds. ochrony danych osobowych. W 2015 roku na polecenie Prezydenta rozpoczął proces wdrażania projektu Gdańskie Centrum Kontaktu (GCK). Obecnie pełni funkcję kierownika projektu GCK, kieruje Kancelarią Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz współzarządza pracą Wydziału Spraw Obywatelskich i koordynuje procesy związane z dostępem do informacji publicznej.

Przemysław Gamdzyk

CEO & Meeting Designer, Evention

Przez lata dziennikarz i redaktor specjalizujący się w obszarze tematycznym ICT w perspektywie biznesowej, technologicznej, organizacyjnej i ludzkiej. Był redaktorem Computerworld. Współpracował z Polityką i Rzeczpospolitą. Później zajął się rozwojem biznesu. Zawsze za podstawową wartość i fundament swojej działalności traktował tworzenie efektywnych obszarów porozumienia w biznesie – wyrażonych w piśmie, w świecie Internetu czy w formie fizycznych spotkań. Zrealizował w sumie kilkaset projektów wydawniczych i eventowych. W ciągu kilku lat budował biznes konferencyjny IDG Business Media, był także dyrektorem programów dla kadry kierowniczej w wydawnictwie IDG Poland. Członek Rady Fundacji „Instytut Mikromakro” – ThinkTanku, którego był założycielem. Aktualnie Prezes spółki wyspecjalizowanej w organizacji skutecznych wydarzeń biznesowych. Łącznie blisko 20 letnie doświadczenie w działalności w obszarze mediów rynku teleinformatycznego. Łączy ścisłe wykształcenie i umysł analityczny z szerokim obszarem zainteresowań i wiedzy oraz głębokim szacunkiem dla humanistyki. Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego – uczeń prof. Władysława Turskiego. Ukończył studia podyplomowe „Komunikacja społeczna” organizowane przez Instytut Badań Literackich PAN i Fundację Upowszechniania Nauk. Uczestniczył w szeregu szkoleń i warsztatów, doskonalących kompetencje menedżerskie, umiejętności prowadzenia projektów i sztukę wystąpień publicznych czy wykorzystania narzędzi komunikacji elektronicznej i interaktywnych przekazów marketingowych.

Adam Grzegrzółka

dyrektor Biura Organizacji, Urząd m.st. Warszawy

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Od ponad 10 lat pracuje w instytucjach samorządu terytorialnego. Pełnił m.in. funkcję Przewodniczącego Rady Dzielnicy, a także Burmistrza Dzielnicy w Warszawie. Aktualnie kieruje biurem odpowiedzialnym za wdrażanie nowych metod zarządzania w Warszawskim samorządzie. Koordynuje pracę 18 Wydziałów Obsługi Mieszkańców w dzielnicach m.st. Warszawy oraz Centrum Kontaktu z Mieszkańcami Warszawa 19115 – pracującej 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu komórki obsługującej mieszkańców telefonicznie, za pośrednictwem Internetu i aplikacji mobilnej na smartfony.

Mariusz Kiciński

Kierownik Teleinformatycznego Centrum Obsługi Mieszkańców, Urząd Miasta Wrocławia

Wyznaczony z ramienia sponsorów biznesowych, aktywnie uczestniczył w pracach koncepcyjnych oraz konsultacjach zespołów projektowych wdrożeń m.in.: projektu Jednego Numeru Obywatelskiego dla Mieszkańców miasta Wrocławia oraz zastosowania systemu klasy CRM w działaniach Urzędu Miejskiego Wrocławia. Odpowiada między innymi za stronę: analityczną, optymalizację procesów oraz jakość i standardy obsługi Mieszkańców w elektronicznych kanałach komunikacji. W dotychczasowym doświadczeniu zawodowym bliskie mu są idee zarządzania organizacji uczących się oraz filozofia jakości Kaizen. Od ponad 10 lat związany z branżą Contact Center w sektorze prywatnym.

Bożena Kuźniar

Kierownik Teleinformatycznego Centrum Obsługi Mieszkańców, Urząd Miasta Rzeszowa

Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku: zarządzanie firmą. Od 2003 roku pracownik Urzędu Miasta Rzeszowa. Obecnie odpowiada za wysoką jakość i skuteczność obsługi mieszkańców za pomocą kanału elektronicznego, stronę analityczną, a także dostęp do informacji publicznej udzielanej w trybie wnioskowym.

Małgorzata Markowska

Z-ca dyrektora Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami, Urząd Miasta Łodzi

Zastępca dyrektora Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Urzędzie Miasta Łodzi oraz Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Obsługi Kontaktu z Mieszkańcem.

Zajmuje się m.in.: koordynowaniem zadań związanych z wdrożeniem i rozwojem systemu informatycznego pod nazwą Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, w ramach którego od stycznia 2013 roku uruchomiona została teleinformatyczna obsługa mieszkańców wykonywana przez Oddział Call Center. Z wykształcenia ekonomistka. W samorządzie od 1996 r., a w Urzędzie Miasta Łodzi od 2004 r.

Konrad Zawadzki

Dyrektor Biura POZnan*KONTAKT, Przewodniczący Rady Programowej, Urząd Miasta Poznania

Od 2009 roku kieruje POZnan*KONTAKT – Miejskim Biurem Informacji Teleinformatycznej, którego utworzenie było wynikiem jego autorskiego projektu. Biuro świadczy usługi informacyjne na zlecenie Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych oraz innych związanych z Miastem podmiotów. Z samorządem miasta Poznania związany od 1998r. Z wykształcenia prawnik ukończył studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, oraz podyplomowe studia z organizacji i zarządzania, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Posiada certyfikat Call Center Manager wydany przez Institute for International Research. Jego zainteresowania skupiają się na zarządzaniu informacją, wykorzystaniu technologii, w celu ułatwienia kontaktu klienta z administracją oraz promocji zatrudniania osób niepełnosprawnych w administracji publicznej.

PRELEGENCI

Paweł Adamowicz

Prezydent Miasta Gdańska, Urząd Miejski w Gdańsku

Gdańszczanin, prawnik, prezydent miasta niezmiennie zakochany w Gdańsku. Zwolennik silnego samorządu zaangażowany w rozwój demokracji lokalnej w naszej części Europy.

Karol Bancerz

Prezes Zarządu, Belocal Polska, CCNEWS.pl

Z branżą call center związany od 12 lat. Od ponad 10 lat prowadzi największy i najpopularniejszy w Polsce vortal dedykowany branży customer care – ccnews.pl. Zarządzał wieloma projektami telemarketingowymi dla operatorów telefonii komórkowej, linii lotniczych i towarzystw ubezpieczeniowych. Ostatnio odpowiedzialny był za nadzorowanie procesu wydawania wiz przez konsulaty USA dla obywateli Polski, Rosji, Białorusi i Litwy (outsourcing). Obecnie bloger, dziennikarz, przedsiębiorca – baczny obserwator zmieniających się trendów w obsłudze klienta. Wielki zwolennik wdrażania Customer Experience Management i Holokracji. Współorganizator i juror konkursu Ambasador Call Center.

Jacek Barankiewicz

Członek Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB

Twórca i współzałożyciel Saski Business Consulting. Od 25 lat zajmuje się obsługą klienta i marketingiem bezpośrednim.
Założyciel i od 1995r. Prezes Zarządu Firmy Data Contact (poprzednio Axel Springer Kontakt, wcześniej Kontakt Telemarketing) pierwszego w Polsce centrum zewnętrznych usług Contact Center. Kierując firmą, zrealizował ponad sto różnych projektów z zakresu obsługi klienta, telesprzedaży, marketingu mobilnego, procesów typu back office i innych. Pracując od ponad 5 lat jako konsultant (SBC) wspierał organizacje Contact Center w Polsce, na Ukrainie, w Niemczech i Belgii.
Od 2002 Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Marketingu (SMB), odpowiedzialny za strategię rozwoju Stowarzyszenia i kontakty międzynarodowe. Reprezentuje SMB w Europejskiej Federacji Organizacji Marketingu Bezpośredniego i Interaktywnego FEDMA, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN oraz Europejskiej Konfederacji Organizacji Contact Center (ECCCO). Prezes Zarządu Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy.
Od wielu lat aktywnie uczestniczy w pracach nad prawem o ochronie danych osobowych, na poziomie krajowym i europejskim.
Absolwent Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego i Kursu Strategii Marketingowych ESMT (Niemcy)

Maria Bollin

Dyrektor, Gdańskie Centrum Informatyczne

Dyrektor Gdańskiego Centrum Informatycznego od 01.08.2017.
Od urodzenia gdańszczanka, ale zawodowo z samorządem w Gdańsku związana jest od 2017. Wcześniej wiele lat pracowała w biznesie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu złożonymi projektami zmian transformacyjnych i restrukturyzacji obszaru IT w dużych organizacjach komercyjnych.
Absolwentka wydziału Cybernetyki Ekonomicznej i Informatyki oraz studiów podyplomowych z Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw na Uniwersytecie Gdańskim. Posiada Dyplom MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów

Aleksandra Dulkiewicz

Z-ca Prezydenta ds. polityki gospodarczej, Urząd Miejski w Gdańsku

Wojciech Glapa

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający Pionu Call Center, Arteria S.A.

Od 2009 odpowiada z ramienia Zarządu Arteria S.A. za całość działalności contact center Grupy Arteria. Aktualnie zarządza działalnością prawie zespołu usług Contact Center funkcjonującego
w strukturach Arteria S.A i trzech spółek zależnych Grupy Arteria – obejmującego łącznie 9 lokalizacji na terenie kraju, 2200 stanowisk i ponad 3 tys. pracowników. W 2003 wdrożył i uruchomił największy w kraju projekt outsourcingu obsługi klientów dla jednego z czołowych graczy
w branży elektroenergetyki. Projekt realizowany jest nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. W latach 2005 -2010 rozwijał nowe usługi w segmencie multimedialnej obsługi klientów dołączając do portfolio klientów czołowych partnerów z branży gazownictwa, elektroenergetyki, telekomunikacji, ubezpieczeń, telewizji kablowych, rynku wydawniczego i szeregu innych .
Od 2010 rozwija nowy kierunek wykorzystania infrastruktury i metodologii zarządzania wywodzącej się z Call Center w projektach telefonicznego konsultingu biznesowego i długoterminowego wsparcia Klientów korzystających z zaawansowanych narzędzi marketingu internetowego. Zbudował projekt czołowego gracza branży marketingu internetowego wspierający klientów biznesowych w 7 krajach.

Rafał Guzowski

Ekspert, Agencja NXT

Posiada doświadczenie w administracji samorządowej. Ze stanowiska Naczelnika Wydziału Informacji, Promocji i Rozwoju w Urzędzie Miasta w Jastrzębiu-Zdroju przeszedł do agencji marketingowej. Ekspert dwumiesięcznika “Marketing w Urzędzie”. Certyfikowany starszy trener, bloger (www.guzowski.pl). Autor dwóch książek: „Budowanie wizerunku urzędnika w mediach” – dwukrotnie wydania oraz „Administracja publiczna w mediach społecznościowych”. Jest autorem kilkunastu artykułów naukowych związanych z promocją, budowaniem marki, polityką informacyjną i wykluczeniem cyfrowym.
Były redaktor gazety samorządowej „Jastrząb”, która została nagrodzona tytułem „Kryształy PR” w ramach XIV edycji ogólnopolskiej konferencji PR w Samorządzie i Administracji Państwowej.

Radosław Jastrzębski

Główny Specjalista, Biuro Systemów Informatycznych, Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Od ponad 10 lat pracownik samorządowy, a obecnie Główny Specjalista ds. Systemów Informatycznych w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu. Podejmuje liczne działania na rzecz rozwoju zrównoważonej informatyzacji i e-usług na terenie powiatu nowotarskiego. Posiada duże doświadczenie w realizacji projektów informatycznych w samorządach. Współpracował przy realizacji projektów informatycznych przez jednostki samorządowe, szpitale i muzea w województwach: Małopolskim, Śląskim i Mazowieckim.

Anna Karwacka

Dyrektor merytoryczny, CCTRAINING Szkolenia & Doradztwo Sp. J.

Dyrektor Merytoryczny w firmie CCTRAINING Szkolenia & Doradztwo p. J. Trener, Wykładowca akademicki. Kierownik Projektów EFS, Konsultant ds. Zasobów Ludzkich, Koordynator Projektów Rekrutacyjnych i Szkoleniowych oraz Manager Projektów doradczych (CCTRAINIG, Call Center Poland S.A.) Doradza firmom branży customer service w planowaniu struktur organizacyjnych i doborze pracowników na kluczowe dla organizacji pozycje. Specjalista w dziedzinie oceny potencjału pracowniczego i diagnozowania poziomu kompetencji.
Specjalizuje się w doradztwie personalnym, szkoleniach – prowadzeniu coachingu i treningów z zakresu systemów zarządzania, systemów doboru, obsługi klienta; zarządzaniu projektami szkoleniowymi, pozyskiwaniu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i zarządzaniu projektami współfinansowanymi; Rekrutacji i selekcji – executive search, zarządzania rekrutacją masową; Wdrażaniu i pracy w Systemie Zarządzania przez Kompetencje.
Absolwentka Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej. Zainteresowania naukowe: praca z zakresu Empowerment i Zarządzania Partycypacyjnego, autor artykułów naukowych z obszaru Rozwoju Zrównoważonego w Zarządzaniu i Trust Management.

Artur Kowalski

Dyrektor Oddziału Regionalnego, Arcus SA

Dyrektor Biura Regionalnego Arcus SA w Gdańsku. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w obszarze rozwiązań IT dla biznesu, w tym w szczególności w zakresie systemów zarządzania środowiskiem wydruku, rozwiązań klasy CRM i workflow. Pracował mi.in w takich firmach, jak Asseco, Konica Minolta Business Solution, Qumak, Prokom Software.
Nadzorował i uczestniczył w projektach dla Energa SA, Diageo Polska, PZU, Allianz Polska, Orange, TP S.A., Netia, Telefonia Dialog, Echo Investment, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Elektrownia Opole, Hogart, Wydawnictwa Szkolne PWN.

Patrycja Lamprycht

Kierownik Działu Komunikacji i Informacji, Kierownik Sali Obsługi Klienta, Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. „Od zawsze” związana z obsługą klienta. Jako pracownik samorządowy pracuje dla Poznania od kilkunastu lat. W GEOPOZie zajmuje się między innymi wdrażaniem nowych metod obsługi klientów oraz koordynuje wdrażanie i utrzymanie elektronicznego zarządzania dokumentacją.

Ewa Łuczak

Zastępca Dyrektora, Krajowa Informacja Skarbowa

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Kierunek Zarządzanie Przedsiębiorstwami (1999 r.). W 1991 r. rozpoczęła pracę jako referent w Izbie Skarbowej w Lesznie, gdzie zajmowała się prowadzeniem spraw odwoławczych w zakresie podatków dochodowych. Od 1999 r. brała udział przy tworzeniu Wielkopolskiego Centrum Informacji Podatkowej w Lesznie, gdzie następnie koordynowała prace związane z udzielaniem odpowiedzi na zapytania telefoniczne podatników. Od tego momentu jej praca zawodowa związana jest z obsługą klienta. W latach 2005 – 2006 zaangażowana w prace związane z tworzeniem czterech biur Krajowej Informacji Podatkowej. W latach 2006 – 2016 pracowała w Biurze Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie na stanowisku Naczelnika Wydziału Konsultantów, gdzie m.in.: zarządzała pracą konsultantów udzielających informacji na zapytania telefoniczne podatników kierowane na infolinię Krajowej Informacji Podatkowej. Uczestniczyła w pracach związanych z zaprojektowaniem, dostawą i wdrożeniem nowego Systemu Informacji Telefonicznej dla biur Krajowej Informacji Podatkowej. Od 1 marca 2017r pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, sprawując nadzór nad infolinią Krajowej Informacji Skarbowej.

Dariusz Majorek

Dyrektor , Pomorski Oddział PFRON

Od 1996 roku zajmuję się zagadnieniami rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
Byłem ekspertem Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych.

Aleksandra Mokwa

Inspektor, Wydział promocji i komunikacji społecznej, Urząd Miejski w Gdańsku

Absolwentka marketingu na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Od 10 lat zajmuje się promocją Miasta Gdańska i jest odpowiedzialna za nowe media. Zajmuje się strategią obecności Miasta Gdańska w mediach społecznościowych.

Konrad Różowicz

Prawnik, Kancelaria Prawna Dr Krystian Ziemski & Partners

Prawnik współpracujący z Kancelarią Prawną Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizujący się w prawie zamówień publicznych, autor kilkudziesięciu artykułów praktycznych opublikowanych w czasopismach branżowych oraz SIP LEX oraz SIP Legalis, glos oraz artykułów naukowych opublikowanych m.in. na łamach „Samorządu Terytorialnego”, „Studiów Prawa Publicznego”, „The Central and Eastern European Journal of Management and Economics”, współautor monografii „Zamówienia publiczne na dostawy i usługi IT. Wybrane zagadnienia praktyczne” (2015) oraz „Mechanizm procedury odwróconej w zamówieniach publicznych” (2017), prelegent na konferencjach, szkoleniowiec.

Paweł Rzesiowski

Dyrektor handlowy, Altar Sp. z o.o.

Od początku swojej kariery zawodowej związany jest z branżą dostawców zaawansowanych rozwiązań informatycznych, w tym systemów klasy contact center przeznaczonych do profesjonalnej obsługi klienta. Swoje kompetencje zawodowe koncentruje m.in. na zagadnieniach związanych z obsługą klienta w sektorze public oraz biznesie. Uczestniczył w zespole realizującym pierwsze w Polsce wdrożenie wideoczatu w sektorze public. Obecnie jako dyrektor handlowy w spółce Altar odpowiada za obszar związany z relacjami z klientami.

Kazimierz Schmidt

Radca ministra, Ministerstwo Cyfryzacji

Radca ministra w Departamencie Utrzymania i Rozwoju Systemów Ministerstwa Cyfryzacji.
Zajmuje się problematyką zarządzania informacją i dokumentacją z czym związany jest od początku pracy zawodowej (kolejno: biblioteka naukowa, TVP S.A., NDAP, MSWiA, MAiC, MC).
Uczestniczył w przygotowaniu projektów przepisów odnoszących się do tworzenia dokumentów elektronicznych oraz postępowania z nimi w sposób zapewniający wiarygodność gromadzonej dokumentacji. Autor artykułów i wystąpień związanych tematycznie z zarządzaniem dokumentacją w postaci elektronicznej oraz zastosowaniem dokumentu elektronicznego w praktyce administracyjnej.
Ostatnio zaangażowany w prace przygotowujące przepisy i rozwiązania organizacyjne wdrażające rozporządzenie eIDAS, w szczególności mające na celu stworzenie podstaw dla szerokiego wykorzystania identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w usługach publicznych

Jarosław Schroeder

Kierownik Gdańskiego Centrum Kontaktu, Urząd Miejski w Gdańsku

Marcin Sosnowski

Dyrektor wykonawczy, Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB

Z branżą cc związany od roku 1999. W latach 2001-2012 w sektorze outsourcing cc, m.in. w spółkach grupy Call Center Poland, ContactPoint), a także w spółce dostarczającej systemy teleinformatyczne dla cc oraz w spółce szkoleniowej. Praktyk zarządzania strukturami zdalnej obsługi klienta. Od kilku lat związany z Polskim Stowarzyszeniem Marketingu SMB, które jako stowarzyszenie branżowe dba o rozwój polskiego rynku marketingu bezpośredniego, w tym sektora cc. Ekspert posiadający wiedzę nt. standardów zarządzania cc, również z rozwiniętych rynków zachodnich. W ramach różnorodnych projektów współpracuje z profesjonalistami z wiodących europejskich organizacji takich, jak FEDMA, ECCCO (European Confederation of Contact Centre Organisations), CCMA (UK). Zaangażowany w tworzenie rynkowych standardów, kodeksów dobrych praktyk oraz rozwiązań samoregulacyjnych branży marketingowej w Polsce.

Piotr Wójcik

Chief Technology Officer, Alfavox

Odpowiedzialny za strategię rozwoju produktów Alfavox, współtwórca przełomowych rozwiązań dla branży finansowej, ubezpieczeniowej, administracyjnej. Działania operacyjne departamentu technologicznego Alfavox koncentruje na kluczowej wartości, którą jest doskonała identyfikacja potrzeb biznesowych klientów. Wierzy, że gwarancją zrównoważonego wzrostu biznesu klientów jest zapewnienie im synergii identyfikacji potrzeb biznesowych i doskonałości operacyjnej departamentów technicznych w Alfavox. Piotr Wójcik posiada 20 letnie doświadczenie w dostarczaniu zaawansowanych systemów wsparcia obsługi klienta dla największych firm świata. Jest absolwentem Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, gdzie ukończył studia o profilu telekomunikacyjnym. Prywatnie pasjonat motoryzacji i kierowca rajdowy.

Piotr Wojczys

Audytor Wewnętrzny, ABI, Urząd Miejski w Gdańsku

Grażyna Zajączkowska

Z-ca Dyrektora, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

od 19 lat pracuję w samorządzie warszawskim, a od prawie 3 lat jestem zastępca dyrektora Biura Organizacji Urzędu m.st. Warszawy, wcześniej pracowałam w różnych biurach, na różnych stanowiskach. Wcześniejsze doświadczenie wykorzystuję na co dzień realizując zadania z zakresu komunikacji wewnętrznej, rozwoju kultury organizacyjnej, opracowywania standardów obsług klienta, a także systemu zarządzania jakością.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.