dr Marcin Kraska

Doktor nauk ekonomicznych (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), obecnie Kierownik Centrum Elektronicznej Gospodarki w Instytucie Logistyki i Magazynowania oraz lider biznesowy strumienia Cyfrowe Usługi Publiczne w programie „Od papierowej do cyfrowej Polski”. Ekspert w zakresie badań, rozwoju i zarządzania krajowymi i międzynarodowymi projektami w obszarze elektronicznej gospodarki. Od wielu lat bierze czynny udział w pracach nad rozwojem e-administracji w Polsce i w Unii Europejskiej. Wdrażał jako lider m.in. pilotażową wersję Pojedynczego Punktu Kontaktowego w Polsce (biznes.gov.pl), transgraniczne cyfrowe usługi publiczne w ramach projektów unijnych Large Scale Pilot, jak i współtworzył propozycje uproszczeń prawa i optymalizacji procesów znoszących bariery cyfryzacji usług publicznych. Wcześniej związany z rynkiem bankowym w obszarze zarządzania ryzykiem kredytowym. Autor studiów wykonalności, analiz finansowych, artykułów, opracowań i książek z obszaru elektronicznej gospodarki i bankowości.

Stanowisko:
Kierownik Centrum Elektronicznej Gospodarki
Firma/Instytucja:
Instytut Logistyki i Magazynowania

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.