Barbara Mrozowska-Nieradko

W Urzędzie Miasta Łodzi odpowiada za zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu, warunków jego działania i organizowania pracy, a w szczególności: tworzenia organizacyjnych i materialno-technicznych warunków działalności urzędu, wprowadzania rozwiązań usprawniających organizację pracy urzędu, struktury organizacyjnej i zakresu zadań komórek organizacyjnych urzędu, kontroli komórek organizacyjnych urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych, tworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, kształtowania sprawnego systemu obiegu informacji i dokumentacji oraz załatwiania skarg, wniosków i petycji. Jest prawnikiem, ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu Łódzkiego a także studia podyplomowe i doktoranckie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Stanowisko:
Sekretarz
Firma/Instytucja:
Urząd Miasta Łodzi

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.