Włodzimierz Patalas

Ukończył Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z Urzędem Miejskim Wrocławia związany od 1999 roku. Kieruje Departamentem Obsługi i Administracji UM Wrocławia. Zakres zadań departamentu to m.in. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, prowadzenie kontroli (poprzez Wydział Kontroli UM), zapewnienie profesjonalnej i specjalistycznej obsługi w zakresie spraw personalnych i organizacyjnych, prowadzenie rejestrów stanu cywilnego, obsługa spraw obywatelskich (w tym skarg i wniosków wpływających do urzędu). Sekretarz sprawuje także nadzór nad funkcjonowaniem Archiwum Miejskiego Wrocławia oraz Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu (w zakresie czynności związanych ze zwierzchnictwem Prezydenta).

Stanowisko:
Sekretarz Miasta
Firma/Instytucja:
Urząd Miejski Wrocławia

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.