Zuzanna Bartczak

Zuzanna jestem menedżerem w Zespole ds. Sektora Publicznego PwC w Dziale Doradztwa Biznesowego. Specjalizuje się w  usprawnieniach organizacyjnych, wspieraniu procesów komunikacyjnych, redukcji obciążeń administracyjnych oraz optymalizacji funkcjonowania instytucji sektora publicznego. Kierowała projektami z zakresu wdrażania nowoczesnych metod zarządzania w 105 urzędach administracji rządowej w ramach projektu systemowego „Procesy, cele, kompetencje – zintegrowane zarządzanie w urzędzie”.

Zuzanna posiada także ponad 8-letnie doświadczenie w pracy w administracji publicznej, jako radca generalny ds. zarządzania organizacją, kierownik komórki odpowiedzialnej za funkcjonowanie kontroli zarządczej oraz doradca ds. etycznych. Koordynowała również szereg projektów w urzędzie, m.in. wdrażanie modelu kompetencyjnego, optymalizacja i etatyzacja procesów czy opracowanie i wdrożenie strategii wojewody obejmującej również jednostki administracji zespolonej.

Pełniła funkcję koordynatora międzyurzędowego zespołu ds. opracowania koncepcji wojewódzkich centrów usług wspólnych oraz  współuczestniczyła w przygotowaniu założeń ustawy o wojewódzkich centrach usług wspólnych oraz analizy oceny skutków regulacji.

Pracując w administracji uczestniczyła w projektach, m.in. jako lider w projekcie ds. wdrożenia elektronicznej platformy pracy (EZD) oraz systemu klasy ERP, a także systemu zarządzania relacjami z klientem, członek zespołu ds. samooceny CAF, asesor w ośrodkach oceny i rozwoju. Brała udział w projekcie w Mołdawii, jako ekspert i trener ds. zarządzania w administracji publicznej dla pracowników sektora samorządowego z pogranicza Mołdawii i Ukrainy.

Certyfikowany trener wewnętrzny. Od dziesięciu lat prowadzi szkolenia dla pracowników administracji publicznej. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego oraz podyplomowych studiów i kursów z zakresu audytu wewnętrznego.

Stanowisko:
Menedżer ds. administracji publicznej w Zespole ds. Sektora Publicznego
Firma/Instytucja:
PwC

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.