Warsztaty 2016

„Strategie budowy, planowania i realizacji Centrum Komunikacji z mieszkańcami”

Zgłoszenia do udziału w warsztatach spłynęły do nas błyskawicznie i przekroczyliśmy już limit. Osoby, które biorą udział w warsztatach otrzymały od nas potwierdzenie drogą mailową. W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Magdaleną Cholewą pod nr tel. 22 535 32 39.

W trakcie warsztatów będzie miało miejsce:

  • Omówienie aktualnych wyzwań, jakie stoją przed administracją w kontekście obsługi petentów.
  • Odniesienie się do oczekiwań interesantów w zakresie komunikacji z administracją oraz usprawnienia aktualnych procesów – w jakim kierunku powinniśmy iść?
  • Pokazanie trendów w zakresie wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań.
  • Prezentacja „żywego” rozwiązania, bazującego na technologii web / cc / video jako przykład technologii przyjaznej dla mieszkańców.
  • Omówienie sposobów wykorzystania zaprezentowanej technologii w różnych procesach, także w ujęciu integracji z aktualnie wykorzystywanymi rozwiązaniami (odniesienie się do ePUAP, podpisu elektronicznego, itp.)
  • Omówienie dostępnych kanałów kontaktu obywateli z urzędem. Co już działa, nad czym aktualnie trwają prace i nad czym warto pomyśleć, bazując na nowoczesnej technologii: WWW / audio /chat / video / telefon / SMS / email / SocialMedia.
  • Opisanie studium przypadku – czyli omówienie wyzwań zgłoszonych przez uczestników warsztatów. Jak można sobie z nimi poradzić na bazie naszych propozycji.

Gwarantujemy ciekawe prezentacje z bardzo szeroką częścią praktyczną i warsztatową.

Program warsztatów

13:00 - 13:30

Przyjazd i rejestracja uczestników, powitalna kawa

13:30 - 13:40

Powitanie uczestników i wprowadzenie w tematykę

13:40 - 14:00

Omówienie aktualnych wyzwań w sektorze administracji, w zakresie komunikacji z mieszkańcami.

  • Zmiany, jakie udało się wprowadzić, trendy i kierunki, jakie zostały już wyznaczone. Oczekiwania interesantów.

14:00 - 14:55

Propozycja wykorzystania technologii – czyli jak usprawnić komunikację z petentem?

  • Innowacyjne rozwiązania WWW / audio / video / chat / kolaboracja w odniesieniu do usprawnień konkretnych procesów. Warsztaty praktyczne z wykorzystaniem „żywego” rozwiązania.

14:55 - 15:20

Czas na pytania. Studium przypadku - propozycja rozwiązania kwestii zgłaszanych przez uczestników warsztatu.

15:20 - 15:30

Podsumowanie i zakończenie warsztatów

Warsztaty poprowadzą:

Anna Karwacka

Dyrektor merytoryczny, CCTRAINING Szkolenia & Doradztwo Sp. J.

Beata Witkowska–Wielanek

Dyrektor Zarządzający, Coach, CC Training

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.