Występują 2015

Lesław Bańdur
Dyrektor Biura Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej, Urząd Miasta Rzeszowa

1985 - Dyplom z zakresu lotnictwa na Politechnice Rzeszowskiej 1986 - 1992 - Praca WSK-PZL Mielec/Zakład Elektroniki i osprzętu Lotniczego w Rzeszowie na stanowisku Kierownika Sekcji Informatyki. 1992 - do dziś -zatrudniony w Urzędzie Miasta Rzeszowa. Osiągnięcia: 1996 - 2005 opracowanie mapy numerycznej miasta, 1998 - 2000 wdrożenie pilotażowego, własnego radiowego systemu, transmisji danych/internetu w rzeszowskich liceach, w wówczas licencjonowanym paśmie 2,4 Ghz. 2003 - 2004 zaprojektowanie i wdrożenie radiowego, cyfrowego monitoringu ulic miasta, 2006 - 2008 - wdrożenie systemu zarządzania oświatą rzeszowską w we współpracy z liderem oprogramowania dla szkół - firmą Vulcan. 2004 - 2006 wdrożenie przy pomocy funduszy unijnych ZPORR regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN . W czerwcu 2015 zakończy się budowa sieci RESMAN 2 opartej o WiMAX/WiFi. 2010-2015 - opracowanie koncepcji i nadzór nad wykorzystaniem rozbudowywanej infrastruktury Resman jako cyfrowej platformy transmisji danych dla przedsięwzięcia „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania transportem publicznym Rzeszowa i okolic” Zakończenie wdrożenia - czerwiec 2015 r. przełom 2014/2015 - w oparciu o Resmana wdrażanie usług elektronicznych dla mieszkańców, system elektronicznego naboru i śledzenia obowiązku edukacyjnego (szkolnego/nauki), dzienników elektronicznych itp.
Jacek Barankiewicz, wiceprezes Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego

W roku 1995 założył firmę Kontakt Telemarketing - pierwsze w Polsce zewnętrzne centrum telemarketingowe (obecnie DataContact). Po raz 7 wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB, szef Grupy call center SMB (piąta kadencje), oraz członek zarządu Rady Reklamy i Rady Programowej Polish National Sales Award. Uczestniczył jako prelegent i moderator w wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych. Absolwent ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego.
Sebastian Christow Dyrektor Departamentu Informatyzacji, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Do listopada 2014 roku Sebastian Christow był Radcą Ministra Gospodarki. Wcześniej, przez 4 lata kierował Departamentem Gospodarki Elektronicznej, gdzie odpowiadał m.in. za projekt budowy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), a także takie projekty, jak obecność Polski na targach CeBIT w Hanowerze.

Jednym z pierwszych jego zadań na nowym stanowisku jest opracowanie wizji operacyjnej i strategicznej informatyzacji państwa.
Bartłomiej Danek Dyrektor Sprzedaży w PayU.

Wcześniej prowadził start-up Wizyta.pl, był dyrektorem sprzedaży i marketingu w home.pl oraz przez 7 lat był związany z polskim oddziałem Microsoft. Jeszcze wcześniej pracował w instytucjach rządowych na stanowiskach dyrektorskich w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Karierę rozpoczął rozwijając WebService, jako wiceprezes i współwłaściciel.
Marek Dymek, Pełnomocnik Prezydenta Szczecina ds. społeczeństwa informacyjnego, Zastępca Dyrektora Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Szczecin

Marek Dymek Współpracował przy wdrażaniu systemów usprawniających obsługę interesantów m.in.
systemu obiegu dokumentów, e-urzędu.


Przemysław Gamdzyk, Meeting Designer oraz prezes w spółce Evention.

Przez lata dziennikarz i redaktor specjalizujący się w obszarze tematycznym ICT w perspektywie biznesowej, technologicznej, organizacyjnej i ludzkiej. Był redaktorem Computerworld. Współpracował z Polityką i Rzeczpospolitą. Później zajął się rozwojem biznesu. Zawsze za podstawową wartość i fundament swojej działalności traktował tworzenie efektywnych obszarów porozumienia w biznesie – wyrażonych w piśmie, w świecie Internetu czy w formie fizycznych spotkań. Zrealizował w sumie kilkaset projektów wydawniczych i eventowych.

W ciągu kilku lat budował biznes konferencyjny IDG Business Media, był także dyrektorem programów dla kadry kierowniczej w wydawnictwie IDG Poland. Członek Rady Fundacji „Instytut Mikromakro” – ThinkTanku, którego był założycielem. Aktualnie Prezes spółki wyspecjalizowanej w organizacji skutecznych wydarzeń biznesowych. Łącznie blisko 20 letnie doświadczenie w działalności w obszarze mediów rynku teleinformatycznego. Łączy ścisłe wykształcenie i umysł analityczny z szerokim obszarem zainteresowań i wiedzy oraz głębokim szacunkiem dla humanistyki.

Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego – uczeń prof. Władysława Turskiego. Ukończył studia podyplomowe „Komunikacja społeczna” organizowane przez Instytut Badań Literackich PAN i Fundację Upowszechniania Nauk. Uczestniczył w szeregu szkoleń i warsztatów, doskonalących kompetencje menedżerskie, umiejętności prowadzenia projektów i sztukę wystąpień publicznych czy wykorzystania narzędzi komunikacji elektronicznej i interaktywnych przekazów marketingowych.

Andrzej Gontarz Wiceprezes Fundacji Instytut Mikromakro

W latach 90. kierował Ośrodkiem Informacji i Dokumentacji Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski w Warszawie pełniąc jednocześnie funkcję pełnomocnika dyrektora ds. informatyzacji. Współtwórca pierwszych polskich serwisów internetowych i baz danych poświęconych kulturze, autor analiz na temat polityki kulturalnej samorządów lokalnych w Polsce. W latach 2004-2006 wykładał w Instytucie Społecznej Psychologii Informatyki i Komunikacji Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Od 2007 r. wykłada w Studium Podyplomowym „Społeczeństwo Informacyjne” na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współautor książki „Zarządzanie problemami i projektami w nowoczesnej organizacji” (2006). Współautor scenariuszy rozwojowych Polski w ramach Narodowego Programu Foresight „Polska 2020” – Technologie informacyjne i komunikacyjne (2008). Od roku 2000 do 2013 dziennikarz tygodnika "Computerworld”. Z wykształcenia kulturoznawca. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Katarzyna Gruszewska, Ekspert w Wydziale Ułatwień i Zarządzania Relacjami z Klientem - Departament Ceł / Ministerstwo Finansów

Absolwentka Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno – Pedagogcznej i studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim kierunek administracja oraz Akademii Finansów kierunek rachunkowość.
W Służbie Celnej pracuje nieprzerwanie od 1995r. kolejno w Urzędzie Celnym Warszawskim, Głównym Urzędzie Ceł, Izbie Celnej w Warszawie a od 2010r. w Ministerstwie Finansów.
Obecnie pracuje na stanowisku Eksperta Celnego w Wydziale Ułatwień i Zarządzania Relacjami z Klientem w Departamencie Ceł.
Adam Grzegrzółka, Dyrektor Biura Organizacji Urzędu m.st. Warszawy

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Od ponad 10 lat pracuje w instytucjach samorządu terytorialnego. Pełnił m.in. funkcję Przewodniczącego Rady Dzielnicy, a także Burmistrza Dzielnicy w Warszawie.
Aktualnie kieruje biurem odpowiedzialnym za wdrażanie nowych metod zarządzania w Warszawskim samorządzie. Koordynuje pracę 18 Wydziałów Obsługi Mieszkańców w dzielnicach m.st. Warszawy oraz Centrum Kontaktu z Mieszkańcami Warszawa 19115 – pracującej 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu komórki obsługującej mieszkańców telefonicznie, za pośrednictwem Internetu i aplikacji mobilnej na smartfony.
Iwona Matuszczak-Szulc
Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Poznania oraz Koordynator Komponentu Lokalnego innowacyjnego projektu partnerskiego z miastem Kraków, pn. "Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego". Z wykształcenia geograf , dodatkowo studia Master of Business Administration w Wielkopolskiej Szkole Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania w Katedrze Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wykładowca Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi w latach 2008-2011. Prelegent i moderator konferencji zarówno krajowych, jak i zagranicznych.
Krzysztof Jaśkiewicz, Prezes Zarządu, Arcus Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

Krzysztof Jaśkiewicz jest absolwentem Technikum Elektronicznego w Zduńskiej Woli, Wydziału Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej, gdzie uzyskał tytuł inżyniera oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie uzyskał tytuł magistra.
W swoim życiu zawodowym od zawsze związany był z branżą teleinformatyczną. W latach 2006-2009 był Dyrektorem Pionu Handlu i Marketingu w Centrum Komputerowym ZETO S.A. W 2009 roku zbudował w Arcus S.A. Departament Arcus Systemy Informatyczne, którym kierował do momentu wniesienia Departamentu do Arcus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Posiada wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu strategicznym w przedsiębiorstwach. Zna bardzo dobrze rynek informatyczny w Polsce, w szczególności sektor publiczny. Brał udział, także jako prelegent, w wielu konferencjach branżowych w kraju i za granicą. Czas wolny od pracy wypełnia sportem, literaturą i podróżami.
Jakub Kamiński Naczelnik Wydziału Elektronicznej Administracji, Departament Rozwoju Cyfrowego, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Z funduszami europejskimi i Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju związany od 2005 r. W Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego 2004-2006 zajmował się m.in. informacją i promocją oraz kwalifikowalnością wydatków. W latach 2007-2013 koordynował podział zakresu wsparcia między szczebel centralny a regionalny. Reprezentował ministerstwo w Komitecie Monitorującym RPO Województwa Pomorskiego 2007-2013. Uczestniczył w opracowaniu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 a obecnie w jego ramach odpowiada za realizację priorytetu 2 "E-administracja i otwarty rząd".
Anna Karwacka, Dyrektor Merytoryczny w firmie Call Center Training, Trener, Wykładowca.

Kierownik Projektu EFS, Konsultant ds. Zasobów Ludzkich, Koordynator Projektów Rekrutacyjnych i Szkoleniowych oraz Manager Projektów doradczych w firmie Call Center Poland S.A. Doradza firmom branży contact center w planowaniu struktur organizacyjnych i doborze pracowników na kluczowe dla organizacji pozycje. Specjalista w dziedzinie oceny potencjału pracowniczego i diagnozowania poziomu kompetencji. Kierownik Projektu EFS „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw branży call centers poprzez rozwój kompetencji kadr” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Specjalizuje się w doradztwie personalnym, szkoleniach – prowadzeniu coachingu i treningów z zakresu systemów zarządzania, systemów doboru, obsługi klienta; zarządzaniu projektami szkoleniowymi, pozyskiwaniu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i zarządzaniu projektami współfinansowanymi; Rekrutacji i selekcji - executive search, zarządzania rekrutacją masową, temp services; Wdrażaniu i pracy w Systemie Zarządzania przez Kompetencje.
Absolwentka Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej. Doktorant Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim SGH. Zainteresowania naukowe: praca z zakresu Empowerment i Zarządzania Partycypacyjnego, autor artykułów naukowych z obszaru Rozwoju Zrównoważonego w Zarządzaniu i Trust Management.
Sylwia Kępczyńska Od 2001 roku broker ubezpieczeniowy (numer licencji 984) Współwłaściciel i Członek Zarządu spółki City Broker sp.z o.o.

W ramach spółki kieruje zespołem zarządzania ryzykiem dla podmiotów sektora publicznego i przedsiębiorstw. Konsultant zamówień publicznych. Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania ryzykiem i wyceny nieruchomości.
Mariusz Kiciński, Kierownik Teleinformatycznego Centrum Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Wrocławia.

Wyznaczony z ramienia sponsorów biznesowych, aktywnie uczestniczył w pracach koncepcyjnych oraz konsultacjach zespołów projektowych wdrożeń m.in.: projektu Jednego Numeru Obywatelskiego dla Mieszkańców miasta Wrocławia oraz zastosowania systemu klasy CRM w działaniach Urzędu Miejskiego Wrocławia. Odpowiada między innymi za stronę: analityczną, optymalizację procesów oraz jakość i standardy obsługi Mieszkańców w elektronicznych kanałach komunikacji. W dotychczasowym doświadczeniu zawodowym bliskie mu są idee zarządzania organizacji uczących się oraz filozofia jakości Kaizen. Od ponad 10 lat związany z branżą Contact Center w sektorze prywatnym.
Krzysztof Kosiorek, Orange Polska

Od przeszło 10 lat związany z branżą telekomunikacyjną. W Orange Polska odpowiedzialny za wdrożenia produktów IP PABX oraz Ujednoliconej Komunikacji, w tym opartych o model w chmurze obliczeniowej. Zarządza ofertą UCaaS (Unified Communication as a Serwice), która jest pierwszą platformą do świadczenia rozwiązań Ujednoliconej Komunikacji dla firm w chmurze.
Bożena Kuźniar, Kierownik Teleinformatycznego Centrum Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa.

Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku: zarządzanie firmą.
Od 2003 roku pracownik Urzędu Miasta Rzeszowa. Obecnie odpowiada za wysoką jakość i skuteczność obsługi mieszkańców za pomocą kanału elektronicznego, stronę analityczną, a także dostęp do informacji publicznej udzielanej w trybie wnioskowym.
Magdalena Łomżyńska Starszy specjalista w Wydziale Organizacyjnym, Urząd Miasta Poznania

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego i studiów podyplomowych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza kierunek Administracja oraz studentka Wyższej Szkoły Bankowej kierunek Psychologia Zarządzania. Od ponad 10 lat zajmuje się obsługą klienta w Urzędzie Miasta Poznania.
Ewa Łuczak Naczelnik Wydziału Konsultantów w Izbie Skarbowej w Poznaniu w Biurze Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie i osoba zajmująca się bezpośrednim nadzorem nad infolinią Krajowej Informacji Podatkowej.

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Kierunek Zarządzanie Przedsiębiorstwami (1999 r.). W 1991 r. rozpoczęła pracę jako referent w Izbie Skarbowej w Lesznie, gdzie zajmowała się prowadzeniem spraw odwoławczych w zakresie podatków dochodowych. Od 1999 r. brała udział przy tworzeniu Wielkopolskiego Centrum Informacji Podatkowej w Lesznie, gdzie następnie koordynowała prace związane z udzielaniem odpowiedzi na zapytania telefoniczne podatników. Od tego momentu jej praca zawodowa związana jest z obsługą klienta. W latach 2005 - 2006. zaangażowana w prace związane z tworzeniem biur Krajowej Informacji Podatkowej. Od 2006 r. pracuje w Biurze Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie na stanowisku Naczelnika Wydziału Konsultantów, gdzie m.in.: zarządza pracą konsultantów udzielających informacji na zapytania telefoniczne podatników kierowane na infolinię Krajowej Informacji Podatkowej.

Aktualnie bierze udział w pracach związanych z zaprojektowaniem, dostawą i wdrożeniem nowego Systemu Informacji Telefonicznej dla biur Krajowej Informacji Podatkowej. Ponadto, zajmuje się bezpośrednim nadzorem nad infolinią Krajowej Informacji Podatkowej.

Prywatnie lubi poznawać nowe miejsca, angażuje się w pomoc innym ludziom, szczególnie dzieciom.
Ferdynand Łukanowski Pełniący obowiązki dyrektora Oddziału Wielkopolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W Funduszu pracuje 21 lat w zdecydowanej większości tego okresu na stanowisku dyrektora Oddziału.
Piotr Malcharek koordynator Projektu "Małopolska Sieć Szerokopasmowa

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej. W latach 1995-2001 pracownik naukowo-dydaktyczny AGH. W latach 2001-2010 pracownik Urzędu Miasta Krakowa: 2002-2004 zastępca dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru, 2004-2007 dyrektor Wydziału Informatyki i Infrastruktury, 2007-2010 dyrektor Wydziału Informatyki. Najważniejsze projekty: Centralny System Archiwizacji Danych (2002), integracja systemów baz danych i migracja oprogramowania aplikacyjnego (2003), system "Pojazd" (2004), zintegrowany sytemu telekomunikacyjny UMK i jednostek miejskich (2003-2007), system "Platforma Edukacyjna" (2005-2007), wdrożenie platformy HP Integrity Superdome wraz z
macierzą dyskową HP XP 12000 (2006) wraz z migracją danych, budowa infrastruktury światłowodowej w ramach projektu "E-Kraków. Rozwój infrastruktury teleinformatycznej wspomagającej zarządzanie dużą aglomeracją miejską" (2006-2008), projekt "Organizacja komórki informatycznej Urzędu Miasta Kraków zgodnie z wytycznymi ITIL i wdrożenie wybranych procesów" (2009).

W latach 2011-2013 Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki i Innowacji w Urząd Marszałkowskim Województwa Lubelskiego - Kierownik Projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Lubelskie”.
Małgorzata Markowska, zastępca dyrektora Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Urzędzie Miasta Łodzi oraz Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Obsługi Kontaktu z Mieszkańcem.

Zajmuje się m.in.: koordynowaniem zadań związanych z wdrożeniem i rozwojem systemu informatycznego pod nazwą Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, w ramach którego od stycznia 2013 roku uruchomiona została teleinformatyczna obsługa mieszkańców wykonywana przez Oddział Call Center. Z wykształcenia ekonomistka. W samorządzie od 1996 r., a w Urzędzie Miasta Łodzi od 2004 r.
Lidia Matlak, Dyrektor Biura Obsługi Interesantów największego wydziału Urzędu Miasta Szczecin

Lida Matlak współpracowała we wdrożeniu wielu programów usprawniających obsługę interesantów, m.in. systemu obiegu dokumentów, systemu kolejkowego, e-urzędu.
Bartłomiej Michałowski, Dyrektor Marketingu Instytucji Publicznych w Orange Polska

Bartłomiej Michałowski związany jest z rynkiem teleinformatycznym od blisko 20 lat. Od grudnia 2014 pracuje w Orange Polska, gdzie odpowiada za segment Instytucji Publicznych. Zajmuje się rozwiązaniami dla administracji rządowej, samorządowej, służb mundurowych, edukacji i opieki zdrowotnej. Wcześniej karierą zawodową związany był z firmą CISCO, Hewlett-Packard, Statoil i Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie.

Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, wydziału Mechatroniki, gdzie uzyskał dyplom w 1993. W 1995 ukończył studia podyplomowe z zarządzania, finansów i marketingu w ramach programu "Copernic" we Francji. W 2000 roku uzyskał dyplom z marketingu przemysłowego na INSEAD w Fontainebleau. W 2013 ukończył program "Innovation for Economic Development (IFED)" na HARVARD Kennedy School of Government.

Poza działalnością zawodową, Bartłomiej Michałowski jest współzałożycielem i prezesem Stowarzyszenia Normalne Państwo, autorem dwóch książek („Czy w Polsce może być normalnie?” wyd. MTBiznes w 2003 oraz „Listu z przyszłości” wyd. Czuły Barbarzyńca w 2012), opracowań na temat jednomandatowej ordynacji wyborczej oraz ekspertem ds. nowych technologii w Instytucie Sobieskiego.
Marcin Nowacki Architekt rozwiązań biznesowych systemów zunifikowanej komunikacji i CC SeveNet SA.


Absolwent Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.
Związany z teleinformatyką od 2001 roku. Przez lata uzyskiwał doświadczenie w dziedzinie zunifikowanej komunikacji. Pracując w firmie SeveNet SA od 16 lat, brał udział w wielu wdrożeniach systemów Telefonii IP, Contact Center, oraz powiązanych systemów wspierających te rozwiązania, zarówno jako architekt jak i inżynier wdrożeń wspierający te instalacje. Wdrożenia jakimi się zajmuje to architektury od kilku do kilkuset agentów Contact Center działające w oparciu o wiele kanałów komunikacji (web, wideo, czat czy standardowy głos). Jako jeden z pierwszych w Polsce, uzyskał certyfikat poświadczający najwyższe kompetencje techniczne jako ekspert CCIE Voice.
Wojciech Pelc, Kierownik Oddziału Serwisów Informacyjnych, Urząd Miasta Poznania.

Odpowiedzialny za portal poznan.pl i powiązany z nim system e-usług, Biuletyn Informacji Publicznej, oraz portal wewnętrzny dla pracowników. Początkowo asystent w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, później tłumacz-koordynator we Francusko-Polskiej Wyższej Szkole Nowych Technik Informacyjno-Komunikacyjnych, od 1996 r. w Urzędzie Miasta Poznania. Z wykształcenia romanista, tłumacz języka francuskiego. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu zarządzania jednostkami administracji publicznej oraz zarządzania projektami w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.
Autor publikacji i artykułów na temat społeczeństwa informacyjnego, wykładowca.
Maciej Rozenbajgier, Inżynier Sprzedaży ICT w Orange Polska.

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na kierunku Systemy i Sieci Komputerowe. Od 2004r. zawodowo związany z branżą telekomunikacyjną. Współpracował z takimi operatorami jak Netia, Dialog i Aster. W Telekomunikacji Polskiej - później w Orange Polska - pracuje od 2007r. Na początku jako Architekt Techniczny, obecnie na stanowisku Inżyniera Sprzedaży ICT wspiera sprzedaż zaawansowanych systemów komunikacyjnych dla przedsiębiorstw. Specjalizuje się w projektowaniu i sprzedaży rozwiązań VoIP i Unified Communications.
Barbara Szymańska Dyrektor Biura Informatyki w Urzędzie Miejskim w Gdańsku.

Koncentracja na pracach w kierunku zmiany roli IT w organizacji jako dostawcy nowoczesnych usług IT w skali Gminy w oparciu o Centrum Usług Wspólnych. Z administracją publiczną związana od 5 lat.
Wcześniej doświadczenie zdobyte w dużych firmach produkcyjnych (produkcja jednostkowa i produkcja seryjna). Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu IT. W Stoczni Gdynia S.A. odpowiedzialna za opracowanie i realizację strategii IT, organizację i koordynację projektów na rzecz usprawniania i integracji procesów wspieranych rozwiązaniami informatycznymi. Równolegle - przez 2 lata Pełnomocnik Zarządu ds. Restrukturyzacji - organizacja projektu restrukturyzacyjnego w oparciu o Zrównoważoną Kartę Wyników (Balanced Scorecard - BSC). Doświadczenie zarządcze pogłębione poprzez udział w Radach Nadzorczych. Przez 2 lata współpraca z firmą konsultingową w zakresie rozwiązań klasy Business Intelligence, ERP i BSC głównie w branży ciepłowniczej i energetycznej.
Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego i Izby Rzeczoznawców – udział w opracowaniu strategii PTI.
Certyfikowany audytor wiodący normy bezpieczeństwa informacji ISO 27001.
Stanisław Tamm, Sekretarza Miasta Poznania.

Jest absolwentem Wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Poznańskiej, studiów podyplomowych z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz studiów podyplomowych "Akademia Liderów Samorządowych" w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, a także licznych kursów i szkoleń dotyczących organizacji, zarządzania i nadzoru w instytucjach gospodarczych i administracji publicznej.

Pracował w Kopalni Węgla Brunatnego "Konin" na stanowisku głównego specjalisty ds. restrukturyzacji. W latach 1991- 1998 pełnił funkcje wicewojewody i wojewody konińskiego a następnie w latach 1999 - 2001 wicewojewody i wojewody wielkopolskiego w szczególności zajmując się problematyką strategii rozwoju gospodarczego regionów, przekształceniami własnościowymi przedsiębiorstw państwowych i komunalizacją mienia państwowego, wdrożeniem reformy administracji publicznej i ochrony zdrowia, nadzorem nad samorządem terytorialnym oraz koordynował działania służące poprawie bezpieczeństwa publicznego.

W latach 2002-2003 kierował biurem regionalnym Megadex S.A.

Od 2004 roku pracuje w Urzędzie Miasta Poznania, najpierw na stanowisku dyrektora Wydziału Działalności Gospodarczej, a od stycznia 2010 roku sprawuje funkcję Sekretarza Miasta Poznania, realizując między innymi zadania związane z zapewnieniem warunków organizacyjnych i technicznych funkcjonowania urzędu i jednostek pomocniczych miasta, informatyzacją urzędu, obsługą mieszkańców, nadzorem nad ewidencją ludności i rejestracją zdarzeń stanu cywilnego, ewidencją pojazdów i przyznawaniem uprawnień kierowcom oraz nadzorem nad bezpieczeństwem informacji i realizacją zamówień publicznych.
Sebastian Urbański Członek Zarządu, Broker Ubezpieczeniowy w Firmie City Broker Sp. z o.o. Specjalizuje się w obsłudze ubezpieczeniowej jednostek sektora publicznego.

Tworzy niestandardowe programy ubezpieczeniowe dla Klientów oraz uczestniczy w procedurach wyłaniania ubezpieczycieli dla jednostek publicznych zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych, W latach 2000 – 2004 pracował w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU S.A. zajmując się obsługą ubezpieczeniową podmiotów publicznych i komercyjnych.

Od 2004 roku Broker Ubezpieczeniowy specjalizujący się w przeprowadzaniu zamówień publicznych na ubezpieczenie jednostek sektora publicznego oraz obsługą klientów komercyjnych.

W latach 1997 - 2000 ukończył Studia Licencjackie w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na specjalności Ubezpieczenia Gospodarcze. W latach 2000 - 2002 studiował na Uzupełniających Studia Magisterskich w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na specjalności Ubezpieczenia Gospodarcze. W 2004 roku zdał egzamin państwowy na Brokera Ubezpieczeniowego. W latach 2004 - 2007 uczęszczał na zaoczne Studia Doktoranckie na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu - Katedra Ubezpieczeń.
Ewa Weber, Sekretarz miasta Zabrze.

Rodowita zabrzanka, absolwentka Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach i studiów podyplomowych o kierunkach administracja i zarządzanie oraz wywieranie wpływu i psychologia biznesu. Nagrodzona Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji 2012 w kategorii menadżer, lider społeczno-gospodarczy. Ma córkę Dominikę. W wolnym czasie najchętniej czyta książki, pływa oraz podróżuje.
Beata Witkowska-Wielanek Dyrektor Zarządzający spółki szkoleniowo-doradczej Call Center Training, Coach, Trener, wieloletni Manager struktur wielokanałowej obsługi klienta.

Poprzednio Dyrektor Zarządzający firmy szkoleniowo-doradczej, Manager Projektów Doradczych, Kierownik Operacyjny, Szef Zespołu, Trener w outsourcingowym call center - Call Center Poland S.A. W latach 2008-2006 Supervisor oraz Ewaluator projektu szkoleniowego „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw branży call centers poprzez rozwój kompetencji kadr” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Specjalizuje się w tworzeniu programów szkoleniowych i prowadzeniu szkoleń z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Sprzedaży i Technik Wywierania Wpływu. Prowadzi treningi zarządzania jakością poprzez coaching i monitoring, budowania długotrwałych relacji z Klientami oraz pracy z trudnymi klientami. Dotychczas przeprowadziła ok. 250 dni szkoleniowych i 2000 coachingów indywidualnych z pracownikami call center. Konsultant HR w projektach doradczych i Mystery Call. Twórca artykułów branżowych z zakresu zarządzania personelem i marketingu HR (Wydawnictwo Marketing w Praktyce - 7/2005 oraz 4/2006, Harward Business Review - 3/2006). Uczestnik licznych warsztatów, seminariów i konferencji poświęconych branży call center i obsłudze Klienta, skutecznego pozyskiwania i utrzymywania Klientów, a także tematyki działów personalnych: Prelegent podczas warsztatów menedżerskich „Certyfikowany manager call center” - IIR - Institute for International Research – luty 2007.
Absolwentka Socjologii, specjalizacja Zarządzanie Personelem, a także Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja Rozwój Potencjału Społecznego oraz podyplomowych studiów na wydziale Prawa i Administracji o specjalności Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Wojciech Wiewiórowski, Zastępca europejskiego inspektora ochrony danych.

Polski prawnik, urzędnik państwowy, nauczyciel akademicki, w latach 2010–2014 generalny inspektor ochrony danych osobowych IV i V kadencji, obecnie zastępca europejskiego inspektora ochrony danych. Ukończył w 1995 studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, w 2000 uzyskał stopień doktora nauk prawnych. Specjalizuje się w informatyce prawniczej, prawie nowych technologii i informatyzacji administracji publicznej.
Konrad Zawadzki Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjnego Poznańskiego Urzędu Miasta.

Od 2009 roku kieruje POZnan*Kontakt - Miejskim Biurem Informacji Teleinformatycznej, którego utworzenie było wynikiem jego autorskiego projektu. Biuro świadczy usługi informacyjne na zlecenie Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych oraz innych związanych z Miastem podmiotów.

Z samorządem miasta Poznania związany od 1998r. Z wykształcenia prawnik ukończył studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, oraz podyplomowe studia z organizacji i zarządzania, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Posiada certyfikat Call Center Manager wydany przez Institute for International Research. Jego zainteresowania skupiają się na zarządzaniu informacją, wykorzystaniu technologii, w celu ułatwienia kontaktu klienta z administracją oraz promocji zatrudniania osób niepełnosprawnych w administracji publicznej.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.