Harmonogram konferencji

Program konferencji poświęconej obsłudze klienta

Agenda Konferencji

Program konferencji na temat obsługi klienta zależy od organizatorów i rodzaju wydarzenia, które się na niej odbywa. Ogólnie rzecz biorąc, konferencje dotyczące obsługi klienta obejmują połączenie sesji, możliwości nawiązywania kontaktów oraz przemówień głównych liderów branży.

Nie ma jednego uniwersalnego podejścia do organizacji konferencji i jest prawdopodobne, że program ulegnie zmianie w zależności od tego, kto weźmie w niej udział i jakie problemy chce poruszyć. Jeśli organizujesz konferencję na temat obsługi klienta, zastanów się, jakie osoby będą w niej uczestniczyć i co chciałyby wynieść z tego wydarzenia. Należy zastanowić się nad długością każdej sesji oraz nad tym, co uczestnicy chcieliby wynieść z konferencji.

Pierwszy dzień

 • 12.00 - 14.30 - Warsztaty: Obsługa Trudnego Interesanta
 • 14.00 - 15.00 - Przyjazd i rejestracja uczestników, powitalna kawa i poczęstunek
 • 15.00 - 15.10 - Powitanie uczestników i otwarcie konferencji
 • 15.10 - 15.25 - Wystąpienie wprowadzające
 • 15.25 - 15.45 - Z duchem czasu czyli urzędowe social media – jak robić to mądrze
 • 15.45 - 16.05 - Klient w urzędzie - daleko, a jednak tak blisko…
 • 16.30 - 16.55 - PANEL: Czy umiemy i potrzebujemy mierzyć efektywność centrów kontaktu w administracji publicznej?
 • 16.55 - 17.15 - Przerwa kawowa
 • 17.15 - 17.35 - Media społecznościowe w urzędzie w czasie … wyborczym (i nie tylko)
 • 17.35 - 18.55 - Sesja roundtables
 • 17.40 - 18.15 - Pierwsza runda dyskusji
 • 18.20 - 18.55 - Druga runda dyskusji
 • 18.55 - 19.00 - Zakończenie i podsumowanie pierwszego dnia konferencji
 • 19.00 - 22.00 - Koncert, kolacja i integracyjne spotkanie wieczorne dla wszystkich uczestników

Drugi dzień

 • 8.30 - 09.00 - Rejestracja uczestników i poranna kawa
 • 09.00 - 09.15 - Otwarcie drugiego dnia konferencji
 • 09.15 - 10.30 - Poranna sesja plenarna
 • 09.15 - 9.45 - Gdańskie Centrum Kontaktu - list do potomnych
 • 09.45 - 10.10 - Przetargi i zamówienia publiczne w obszarze centrów kontaktów z mieszkańcami
 • 10.10 - 10.30 - Bezpieczeństwo, oszczędność i komfort – zarządzanie dokumentem w urzędzie
 • 10.30 - 10.50 - Przerwa Kawowa
 • 10.50 - 11.10 - Lokalnie czy centralnie
 • 11.55 - 12.20 - Efektywne i skonsolidowane IT w gminie wartością dla klientów i interesariuszy
 • 12.20 - 12.40 - Cyfryzacja i modernizacja Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Miasta Poznania oraz uruchomienie e-usług
 • 12.40 - 13.00 - Przerwa kawowa
 • 13.00 - 14.50 - Nowe wyzwania
 • 13.00 - 13.20 - Aby klient był syty i urzędnik cały, czyli rzecz o customer experience w urzędzie
 • 13.20 - 13.40 - Z doświadczeń pilotażu mobilnych dokumentów
 • 3.40 - 14.05 - W świetle projektowanych zmian w ustawie o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej czyli jak rozpoznać klient w świecie cyfrowym i kontakcie zdalnym
 • 14.05 - 14.30 - W jaki sposób RODO zmieni sposób i możliwości obsługi interesanta w urzędzie?
 • 14.30 - 14.50 - Obsługa klienta w urzędzie w świetle nowych regulacji – rozmowa na koniec
 • 14.50 - 15.00 - Zakończenie i podsumowanie konferencji
Loading...