Organizatorzy 2016

PATRON HONOROWY

Ministerstwo Cyfryzacji

Ministerstwo Cyfryzacji powstało na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 roku (w drodze przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji). Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 16 listopada 2015 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – informatyzacja.

PARTNERZY GENERALNI

Cisco

Cisco jest światowym liderem w dziedzinie technologii sieciowych przeznaczonych do obsługi Internetu. Firma Cisco założona została w 1984 roku przez niewielką grupę informatyków z Uniwersytetu Stanford. Od powstania firmy jej inżynierowie byli liderami w obszarze rozwoju technologii sieciowych opartych na protokole IP. Dziś przedsiębiorstwo zatrudnia ponad 63 tys. pracowników na całym świecie i kontynuuje swoją tradycję innowacyjności opracowując najlepsze w branży produkty i rozwiązania w podstawowych obszarach technologicznych, takich jak routery i przełączniki, a także w dziedzinie bezpieczeństwa, technologii bezprzewodowej, wideo, rozwiązań do współpracy, centrów przetwarzania danych, wirtualizacji i przetwarzania w chmurze. Innowacje stanowią dla Cisco kluczowy czynnik wzrostu produktywności. Do budowy innowacyjnych rozwiązań firma wykorzystuje zarówno własny potencjał, jak i przejęcia innych firm technologicznych.

Polski oddział Cisco został założony w Warszawie w 1995 roku. Od tego czasu Cisco aktywnie wspiera budowę w Polsce gospodarki opartej na wiedzy. W tym czasie powstała też sieć partnerów do której należy ponad 1000 przedsiębiorstw w całym kraju. W maju 2012 r. otwarto Cisco Global Support Center w Krakowie. Największą inicjatywą Cisco w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu jest Cisco Networking Academy – program edukacyjny działający w Polsce od 2000 r. W całym kraju funkcjonuje dziś ponad 300 współpracujących z programem szkół i uczelni, w których uczy się ok. 22 tys. studentów. Od uruchomienia programu w oferowanych przez Cisco Networking Academy kursach z różnych obszarów IT wzięło udział ponad 75 tys. uczniów i studentów.

Sevenet

SEVENET SA jest firmą z branży IT, zajmującą się od 1997 roku dostawą zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych dla przedsiębiorstw i instytucji w Polsce. Od czerwca 2011 r. akcje Spółki notowane są w Alternatywnym Systemie Obrotu rynku NewConnect.
Sevenet SA oferuje usługi związane z projektowaniem, wdrażaniem, konfiguracją i serwisowaniem rozwiązań w ramach następujących linii biznesowych:
• Systemy Contact Center – zaawansowane platformy wykorzystywane do komunikacji z klientem, jak również usługi budowy aplikacji dedykowanych,
• Systemy Komunikacji Biznesowej – systemy przeznaczone do nowoczesnej komunikacji biznesowej w relacjach B2B i B2C,
• Dostęp do sieci – przewodowe i bezprzewodowe sieci teleinformatyczne oparte na protokole internetowym (IP),
• Data Center (centrum danych i wirtualizacja) – rozwiązania serwerowe zarówno dla firm z sektora MSP, jak i dla dużych firm,
• Bezpieczeństwo danych – Sevenet S.A. oferuje rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo na różnych poziomach, m.in. zapobiegające atakom hakerskim i kontrolujące dostęp do informacji.
W 2011 roku SeveNet rozpoczęła realizację dwóch projektów, zawiązując spółki celowe. Seventica Sp. z o.o. dostarcza System Komunikacji Niewerbalnej, umożliwiający komunikację pomiędzy urzędem czy placówką, a osobami głuchoniemymi, zapewniając im wysoki standard obsługi. SevenPen Sp. z o.o. oferuje natomiast nowoczesną technologię pióra cyfrowego Digital Pen & Paper, usprawniającą procesy biznesowe.
Polityka firmy Sevenet SA zakłada partnerską współpracę, potwierdzoną przez liczne wysokopoziomowe certyfikaty, z wieloma podmiotami z sektora IT, m.in.: Cisco Gold Partner, Microsoft Gold Partner, EMC Affiliate Partner, Zoom International, F5 Silver Partner, Motorola, Platinium Partner Palo Alto Networks, FireEye, NetApp.
Sevenet SA, ul. Galaktyczna 30A, 80-299 Gdańsk, www.sevenet.pl

PARTNERZY MERYTORYCZNI

Arcus

ARCUS SA jest jednym z największych na polskim rynku dostawców zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową. ARCUS SA jest przedstawicielem Kyocera Document Solutions oraz Pitney Bowes w Polsce. ARCUS SA i spółki zależne: T-matic Systems SA, Geotik Sp. z o.o. oraz ARCUS Systemy Informatyczne Sp. z o.o. dostarczają również kompleksowe rozwiązania oraz usługi z zakresu telematyki
i inteligentnych sieci, a także integracji rozwiązań ICT (technologie informacyjno-telekomunikacyjne). Kolejną spółką wchodzącą w skład GRUPY ARCUS jest DocuSoft Sp. z o.o. produkująca systemy do obiegu informacji. Do największych klientów GRUPY ARCUS należą banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy z branży telekomunikacyjnej, operatorzy pocztowi i logistyczni oraz administracja publiczna na szczeblu centralnym
i lokalnym. Od 2016 r. ARCUS S.A. współpracuje z wrocławską firmą Zeccer, rozwijając sieć samoobsługowych stanowisk drukujących. Więcej informacji na stronie: www.arcus.pl.

Exatel

Exatel to wiodący operator telekomunikacyjny w Polsce, dostarczający rozwiązania dla biznesu i administracji publicznej. Spółka jest częścią Grupy Kapitałowej PGE – największego przedsiębiorstwa energetycznego w kraju.

Spółka zarządza nowoczesną siecią transmisyjną o przepustowości w szkielecie DWDM do 8 Tb/s i długości ok. 20 000 km. Exatel posiada bezpośrednie połączenie z blisko 80 największymi operatorami krajowymi i 70 operatorami zagranicznymi, umożliwiającymi transfer danych, tranzyt i terminowanie ruchu głosowego przechodzącego przez Europę Centralną. Dysponuje także najkrótszą drogą optyczną, łączącą strategiczny europejski punkt wymiany ruchu we Frankfurcie nad Menem z Moskwą. Dzięki temu może zapewnić najmniejsze opóźnienia czasowe w przesyłaniu pakietów danych. W ofercie Exatela znajduje się bogata gama usług – poczynając od transmisji danych i dostępu do Internetu, a kończąc na nowoczesnych usługach bezpieczeństwa IT. Exatel chętnie realizuje dedykowane rozwiązania, dopasowane do indywidualnych potrzeb Klientów.

Microsoft

Microsoft jest liderem branży nowych technologii – dostawcą usług i urządzeń dla konsumentów oraz klientów instytucjonalnych i komercyjnych w tym instytucji publicznych w Polsce i na świecie. Jako jedyny dostawca na rynku posiada w pełni kompleksową ofertę zarówno usług z zakresu cyberbezpieczeństwa, jak i zestawu bezpiecznych aplikacji, systemu operacyjnego, infrastruktury, platformy programistycznej przeznaczonych do pracy w modelu „on – premise” oraz w chmurze. Rozwiązania dla administracji publicznej łączą w sobie technologiczną innowacyjność i praktyczną wiedzę o procesach oraz wymogach regulacyjnych i bezpieczeństwa.

Więcej na:
Microsoft Polska
Microsoft Government

Pirios

Pirios jest polskim producentem oraz integratorem rozwiązań teleinformatycznych, umożliwiających wsparcie procesów obsługi klienta oraz zwiększenie efektywności organizacji. Od 2008 r. wspiera przedsiębiorstwa i instytucje publiczne w zapewnieniu ich skutecznej komunikacji z klientami za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem automatyzacji obsługi procesów masowych. Pirios, realizując projekty dla największych polskich firm, zdobył unikalną wiedzę i doświadczenie oraz opracował wysokiej jakości autorskie rozwiązania teleinformatyczne, które są bazowymi komponentami wszystkich realizowanych wdrożeń. Z rozwiązań Pirios S.A. w zakresie obsługi klienta korzystają dziś wszystkie największe podmioty energetyczne w kraju, ale także bankowość, ubezpieczenia, transport oraz przede wszystkim sektor publiczny. Pirios S.A. zrealizował m.in. największe w ubiegłym roku z obszaru Public wdrożenie Contact Center dla 600 konsultantów Ministerstwa Finansów obsługujących System Informacji Podatkowej.

PwC

PwC to jedna z najsilniejszych światowych marek, kierująca się w swojej działalności trzema głównymi wartościami: jakością i doskonałością, pracą zespołową oraz przywództwem. Świadczy usługi z zakresu audytu, doradztwa biznesowego, podatkowego i prawnego a także innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Dział specjalizujący się we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań informatycznych to eksperci Grupy Outbox, która oficjalnie stała się częścią sieci PwC.Zespół stanowi 270 specjalistów, którzy posiadaja 10 lat doświadczenia we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań informatycznych w obszarze  Customer Relationship Management, Customer Experience oraz Marketing Automation. Wysokie kompetencje oparte są na fachowej wiedzy pracowników i wypracowanym przez lata indywidualnym podejściu do potrzeb klienta. To zespół  specjalistów posiadających szeroką znajomość zagadnień zarówno technicznych jak i świetnie rozumiejących potrzeby biznesowe klientów.Swoje działania skupiają głównie na rynku Polskim i rynkach Europy Środkowej, jednakże wykonywali projekty w krajach takich jak: Francja, Niemcy, Zjednoczone Królestwo i Stany Zjednoczone.

MECENAS

Alfavox

Alfavox to wiodący producent i dostawca zaawansowanych systemów wsparcia obsługi petenta kierowanych dla branży administracyjnej. Dostarcza innowacyjne systemy opracowane na bazie rozwiązań teleinformatycznych klasy call/ contact center z wszystkimi dostępnymi kanałami obsługi klienta.

Dedykowanym rozwiązaniem wsparcia komunikacji z mieszkańcami jest alfa Video Contact Center – zaawansowana platforma wideo z opcją wspólnej pracy nad dokumentami w ramach Wirtualnego Urzędu. Platforma udostępnia obywatelom szereg udogodnień i funkcjonalności pozwalających na kompleksową obsługę udzielania odpowiedzi na pytania, rozwiązywania problemów, wsparcia w wypełnianiu wniosków i procesowaniu spraw, w ciągu zaledwie jednego połączenia, bez wychodzenia z domu.

Oferowane przez firmę rozwiązania cechuje wysoka intuicyjność, skalowalność, swobodna integracja i wymiana danych z wewnętrznymi systemami urzędów. Alfavox świadczy kompleksowe usługi integracyjne i doradcze z pełnym wsparciem powdrożeniowym.

Call Center Training

EKSPERCI RYNKU CALL CENTER * Ponad 15-letnie doświadczenie w branży call center * Skutecznie budujemy standardy obsługowe i podnosimy jakość obsługi mieszkańca!

Firma szkoleniowo – doradcza Call Center Training jest organizacją wyspecjalizowaną w optymalizacji i usprawnieniu działania struktur obsługowych urzędów i przedsiębiorstw. Naszą siłą jest zespół trenerów i konsultantów, który od wielu lat przyczynia się do zdobywania przewagi konkurencyjnej oraz umacniania pozycji branży call/contact center. Nasi eksperci uczestniczyli od samego początku w budowaniu know – how organizacji, które dziś są liderami branży obsługi klienta. Integrując w ramach brandu Call Center Training interdyscyplinarny zespół ekspertów, zapewniliśmy naszym klientom kompleksowe spojrzenie na aspekty profesjonalnej obsługi klienta, budowania i optymalizacji  procedur i procesów wyznaczających globalne trendy w obsłudze klienta.

Szkolenia, Coaching – dajemy gotowe rozwiązania * Przekładamy koncepcje na język urzędu – to nasza pasja.

Prowadzimy projekty szkoleniowe dedykowane dla struktur osługowych call center. Nasi trenerzy na co dzień zajmują się zarządzaniem, prowadzeniem treningów, kontrolą poziomu jakości poprzez wykorzystanie metody coachingu i monitoringu oraz budowaniem klimatu sprzyjającego poprawie serwisu infolinii.

Consulting

Znajomość światowych trendów oraz standardów pracy w wielokanałowej obsłudze Klienta pozwala nam na realizacje projektów doradczych w zakresie optymalizacji, reorganizacji i usprawniania działania struktur obsługowych. Diagnozujemy potrzeby, rekomendujemy najbardziej optymalny model biznesowy; analizujemy założenia/strategie biznesowe firmy w zakresie rozwoju organizacji. Opracowujemy rozwiązania, procesy, procedury i  rozwiązań w zakresie budowy Centrum Interakcji Klienta.

Damovo

Damovo dostarcza rozwiązania techniczne, które pozwalają podnosić sprawność funkcjonowania przedsiębiorstw na całym świecie. Nasi klienci mogą korzystać z naszego czterdziestoletniego doświadczenia, specjalistycznej fachowej wiedzy i rozległej sieci naszych partnerów branżowych.

Dzięki naszemu podejściu (zrozumieć, dostarczyć i ulepszyć), podejmując współpracę z naszymi klientami, badamy, w jaki sposób technologia może wspomagać osiąganie celów ich przedsiębiorstwa, zarówno obecnie, jak i w przyszłości.

Jedną z naszych najważniejszych działalności jest dostarczanie rozwiązań Contact Center. Jest sprawą zasadniczej wagi, by Państwa Contact Center było przygotowane do dostosowywania się i reagowania na wymagania dynamicznego i wyrafinowanego środowiska klientów.

W zakresie Contact Center jesteśmy liderem. Zaufali nam między innymi: Urząd Miasta Warszawy (19115), Urząd Miasta Poznania, mBank SA, Raiffeisen Bank SA, Główny Urząd Statystyczny, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, PGE Dystrybucja SA, Tauron Dystrybucja SANasze rozwiązania w zakresie Obsługi Klienta znacząco usprawniają komunikację (telefon, e-mail, czat, portal www, aplikacyjna  mobilna, CRM) z mieszkańcami i podnoszą poziom zadowolenia klienta w kontakcie z Urzędem.

Gallup Arteria Management

Firma Gallup Arteria Management (spółka zależna Grupy Arteria SA) specjalizuje się w budowie i obsłudze zaawansowanych procesowo i technologicznie usług contact center. Nieprzerwanie od 1999 roku realizuje wymagające przedsięwzięcia z obszaru wielokanałowej obsługi klienta i wsparcia procesu sprzedaży dla wiodących w swoich branżach firm z rynku polskiego i zagranicznego. Wiedzą, doświadczeniem i zaangażowaniem wspiera swoich partnerów w budowaniu skutecznych i długotrwałych relacji z klientami.

LocalSpot

Chcemy zainteresować Państwa rozwiązaniem, które poprawi kontakt Państwa Urzędu z mieszkańcami. Dzięki temu, działania Urzędu będą dopasowane do potrzeb mieszkańców oraz znacznie efektywniejsze. Takie podejście spowoduje wzrost uznania dla skuteczności magistratu i utrwali proobywatelski wizerunek.

Serwis LocalSpot jest bezpłatnie dostępny dla mieszkańców, na terenie całej Polski. Również mieszkańcy Państwa gminy, za pośrednictwem portalu LocalSpot.pl i aplikacji mobilnej, mogą zgłaszać zauważone w swojej okolicy problemy (np. dziura w drodze, nielegalne wysypisko, niedziałające oświetlenie).

Dla urzędów oferujemy dodatkowo moduł CRM, który jako kluczowy element LocalSpot, umożliwia zarządzanie komunikacją z mieszkańcami i działaniami jednostek poprzez automatyzację oraz monitorowanie procesu obsługi zgłoszeń, powiadamianie mieszkańców o wydarzeniach lub utrudnieniach oraz analizę danych na potrzeby planowania przyszłych działań.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska LocalSpot!

WSPÓŁPRACA

Customized Group.

Customized Group to zespół konsultantów i trenerów biznesu
z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zarządzania doświadczeniami Klientów i pracowników. Naszą wartością są autentyczne doświadczenia biznesowe, mentorskie oraz praktyka trenerska. Elastycznie i prosto przekazujemy naszą wiedzę, doświadczenia oraz narzędzia każdej firmie gotowej na rozwój i zmiany.  Specjalizujemy się w projektach z obszarów:
zarządzania doświadczeniami pracowników (EEM), zarządzania doświadczeniami klientów (CEM), programów Voice of Customers (VoC), systemu Net Promoter Score (NPS), budowania kultury organizacji marki osobistej manedżerów.

ORGANIZATOR

Evention

Evention to spółka specjalizująca się w podnoszeniu wartości spotkań biznesowych. W Evention wydarzenia biznesowe traktujemy jako integralny i trudny do zastąpienia element budowania relacji i poprawy efektywności tych relacji pomiędzy firmami i tworzącymi je ludźmi.

Trzonem działalności spółki są spotkania realizowane w formule ‚custom event’, w których kluczową rolę odgrywa zaangażowanie uczestników w całym procesie przygotowania wydarzenia. Szukamy innowacyjnych form realizacji spotkań, tak by odpowiadało to obecnym aspiracjom, oczekiwaniom i potrzebom menedżerów.

WSPÓŁORGANIZATOR

Urząd Miasta Łodzi

Miasto Łódź – należy grupy pierwszych samorządów, które postanowiły w szerszym zakresie wykorzystać narzędzia informatyczne w kontaktowaniu się z mieszkańcami. Od czterech lat w Urzędzie Miasta Łodzi funkcjonuje Call Center. Pod jednym numerem telefonu mieszkańcy uzyskują pełną informację na temat usług Urzędu Miasta Łodzi, a pracownicy komórek organizacyjnych Urzędu mogą w pełni wykorzystać czas na pracę merytoryczną.

Na początku obsługa teleinformacyjna obejmowała zadania wykonywane w czterech wydziałach Urzędu, obecnie pełna informacja obejmuje jedenaście komórek organizacyjnych. Miesięcznie Call Center udziela około 10 tysięcy informacji, także o bieżących wydarzeniach w mieście – od wydarzeń kulturalnych po aktualną informację o utrudnieniach komunikacyjnych czy też budżecie obywatelskim.

Call Center jest częścią Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, które powstało w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. W ramach Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami usługi na rzecz mieszkańców świadczone są w wydłużonym czasie pracy, za pomocą różnych kanałów komunikacji: telefonu, poczty elektronicznej, strony internetowej, faksu oraz kontaktu bezpośredniego.

Urząd Miasta Łodzi jest otwarty na poszukiwanie nowych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie doskonalenia obsługi klienta, tworzenie nowoczesnej infrastruktury oraz elektroniczne wsparcie dla administracji samorządowej, zapewniającej szeroki dostęp do usług publicznych, który jest ważnym elementem budowy aktywnego społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego.

PATRONI

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.